Samuel De Potter Director Talent Acquisition bij Beaulieu International Group

Samuel De Potter is master in de Arbeidspsychologie (Universiteit Gent, 1999) en begon als rekruteringsconsultant bij SD Worx. In 2001 werd hij Principal Consultant bij Cubiks. Tussen 2007 en 2019 werkte hij voor Barco, waar hij afzwaaide als Director HR Processes & Projects, Recruitment, HRIS. Voor hij bij Beaulieu International Group begon, was De Potter HR Business Partners Manager Northwest Europe bij Q8.

Iris De Kock HR Officer bij Ineos

Iris De Kock is bachelor Personeelswerk (Karel de Grote Hogeschool Antwerpen, 1994). Zij was gedurende geruime tijd kantoordirecteur bij ADMB, maar werd vanaf 2007 HR Officer bij Hansen Industrial Transmissions. Die rol vervulde zij nog bij een paar andere bedrijven. Voor De Kock in dienst trad bij Ineos, was zij gedurende bijna vier jaar actief bij AVA.

Arbeidsvoorwaarden Uber-chauffeur onverenigbaar met kwalificatie als zelfstandige

Begin juli 2020 diende een zelfstandige Uber-chauffeur een dossier in bij de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR) van de FOD Sociale Zekerheid. Hij werd daarbij ondersteund door ACV United Freelancers, ACV Transcom en het ‘Collectif des Travailleurs du Taxi’. Gezien Uber hem arbeidsvoorwaarden en -regels oplegde, beschouwde de betrokken chauffeur zichzelf niet als een zelfstandige. Hij verzocht de Commissie haar mening te geven over de aard van de arbeidsrelatie. De uitspraak kan school maken.

Unilever maakt ambitieus plan voor meer sociale rechtvaardigheid bekend

"De twee grootste bedreigingen waar de wereld momenteel mee te maken heeft, zijn klimaatverandering en sociale ongelijkheid", aldus Alan Jope, CEO van Unilever. "Het afgelopen jaar is de sociale kloof zonder twijfel groter geworden. Er is een vastberaden en collectieve actie nodig om een samenleving op te bouwen die bijdraagt aan een beter levensonderhoud, diversiteit omarmt, talent koestert en kansen biedt voor iedereen." Hoezo?

Veel minder tijdelijke werkloosheid tijdens tweede coronagolf

Tijdens de piek van de tweede coronagolf (november-december 2020) werden 60 procent minder Belgische werknemers op tijdelijke werkloosheid gezet dan op het hoogtepunt van de eerste coronagolf. Gemiddeld gingen in december 2020 0,82 werkdagen verloren aan tijdelijke werkloosheid, in april waren dat er nog 4,4.

Firmawagen beschadigd: Wie betaalt het gelag?

Wanneer een werknemer over een firmawagen beschikt, gebeurt het wel eens dat deze wagen op het einde van de rit beschadigd is. Vaak zal de vertrekkende werknemer niet bereid zijn om de schade te vergoeden of hieraan trachten te ontsnappen. Wat dan?

Lieve Bussels HR Director EMEA bij Contraload

Bij de specialist in herbruikbare paletten en containers Contraload promoveerde Lieve Bussels tot HR Director EMEA. Zij was er eind 2019 gestart als HR Manager. Bussels is master in de Rechten (Universiteit Antwerpen, 1996) en studeerde later ook Personeelsmanagement aan dezelfde universiteit. Aanvankelijk was zij advocate, maar zij sloeg al snel de weg naar HR in via de uitzendbranche.

Vakbonden sturen kat naar onderhandelingen over interprofessioneel akkoord

Normaal moest vandaag een tweede sessie gehouden worden van het overleg over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA), maar de vakbonden brosten. Zij zijn het niet eens met de verplichte loonnorm van 0,4 procent die door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) naar voor werd geschoven voor de periode 2021-2022. Wedden dat er over afzienbare tijd toch een akkoord komt?

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

Brexit: impact op arbeidsmigratie

Met ingang van 1 januari 2021 is de Brexit een realiteit. Het Verenigd Koninkrijk had de Europese Unie reeds op 31 januari 2020 verlaten, maar tot en met 31 december 2020 gold er een overgangsperiode. Op de valreep zijn de EU en het Verenigd Koninkrijk het alsnog eens geworden over een handelsakkoord (‘Trade & Corporation Agreement’). Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd maar geldt in afwachting hiervan reeds provisioneel tot 28 februari 2021. Sinds 1 januari 2021 zijn Britse werknemers dus ‘derdelanders’. Welke gevolgen heeft dit op het vlak van arbeidsmigratie?