The Art of Performance – The Surprising Science Behind Greatness

Wat drijft grote prestaties? En, als we dat te weten zijn gekomen, hoe kunnen we dat inzicht gebruiken om ons potentieel te maximaliseren in ons eigen leven en het leven van de mensen rondom ons? Dat zijn de twee vragen die Jeroen De Flander wil beantwoorden in zijn boek ‘The Art of Performance’.

"We willen managers zo dicht mogelijk bij klanten en medewerkers krijgen"

Schneider Electric experimenteert al acht jaar met het zogenaamde ‘multi-hubmodel’. Leden van het hoger management werken niet langer allemaal vanuit Frankrijk, maar zitten over de hele wereld verspreid. Chief HR Officer Olivier Blum, die sinds 2013 vanuit Hongkong opereert en onlangs in Frankrijk de titel HR-directeur van het jaar in de wacht sleepte, legt uit waarom dit model uitstekend past bij de veranderende arbeidsmarkt.

Werknemers niet negatief, wel bezorgd over technologische innovaties

Arbeiders in de maakindustrie zijn benieuwd naar nieuwe technologieën die onder de noemer van industrie 4.0 worden geïntroduceerd, maar maken zich ook zorgen over hoe deze hun job kunnen veranderen. Bovendien voelen ze zich te weinig betrokken bij de invoering van technologische innovaties. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een nieuw onderzoek van de KU Leuven in opdracht van de tak van het ACV die werknemers in onder andere de metaal- en textielindustrie vertegenwoordigt.

Arbeidsrecht. Ook de rechter kan een arbeidscontract ontbinden

Niet alleen de werkgever of de werknemer kan een arbeidsovereenkomst beëindigen. Ook de arbeidsrechtbank kan ingrijpen wanneer één van de partijen een zwaarwichtige, foutieve wanprestatie begaat die aan die partij toerekenbaar is. Als de rechtbank besluit om de gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst vast te stellen, kan zij de partij die de wanprestatie beging, veroordelen tot betaling van een schadevergoeding aan de andere partij.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

Grensarbeid leidt vaak tot ongelijkheid op werkvloer

Vrij verkeer van werknemers is een basisbeginsel van de Europese Unie. In de praktijk verhindert de loonbelasting dat werknemers aan de ene kant van de grens werken en aan de andere kant wonen. Kersvers promovendus (Universiteit Leiden) en belastingadviseur Niek Schipper is van mening dat de belastingheffing van werknemers minder afhankelijk zou moeten zijn van het land waarin zij wonen.