De coronavrees van de werknemer

Werknemers vrezen dat de coronacrisis hun loopbaan negatief zal beïnvloeden. Ze vrezen niet alleen ontslag, maar ook voor het mislopen van promoties en een lager loon. Dat blijkt uit onderzoek van arbeidseconomen van de UGent bij duizenden Vlamingen. Positief is dat werknemers hopen dat de coronacrisis voor de doorbraak van telewerk zal leiden.

Een op vijf arbeidsdagen in maart in tijdelijke werkloosheid

Eind maart werd net geen 21 procent van het totale aantal arbeidsdagen van werknemers in België geboekt op tijdelijke werkloosheid. Meer dan de helft van de werknemers in tijdelijke werkloosheid kon de laatste week van maart zelfs niet meer een dag aan de slag. Sinds de erkenning van de coronacrisis als overmacht, op 20 maart, verdrievoudigde het aandeel bedienden in tijdelijke werkloosheid.

Radio Corona

Sinds een kleine week verlicht het communicatieagentschap Emakina Group het thuiswerk-isolement van zijn medewerkers met een eigen radiostation.

Vlaamse werkloosheid stijgt voor het eerst sinds vijf jaar

Na een periode van bijna vijf jaar, stijgt de Vlaamse werkloosheid deze maand voor het eerst op jaarbasis sinds augustus 2015. De coronacrisis oefent dus ook een duidelijk negatieve invloed uit op de werkloosheidscijfers.

Phishingmails: HR niet bij de slimste

Het percentage werknemers dat klikt op een phishingmail stijgt niet sinds thuiswerken de norm is. HR laat zich (naast andere functies en profielen) sinds de virusuitbraak wel vaker misleiden.

Dries Vertommen HR Director Belux Mediamarkt Belgium

Dries Vertommen is de nieuwe HR Director Belux van Mediamarkt Belgium. De voorbije vier jaar was hij Head of HR & GA Belux bij Samsung Electronics. Daarvoor werkte hij vier jaar bij Recticel als HR Director FF Division & Belgium.

Hof van Justitie laat mogelijkheid open om arbeidsovereenkomsten deeltijds over te dragen naar verschillende werkgevers

Bij een overgang van onderneming waarbij sprake is van een wijziging van werkgever rijst de vraag wat de rechten van de werknemers van de overgedragen onderneming zijn. De Europese richtlijn 2001/23/EG en de collectieve arbeidsovereenkomst cao nr. 32bis voorzien in bescherming voor werknemers in dergelijke gevallen. De bescherming behelst voornamelijk het behoud van rechten en het onveranderd verder laten bestaan van hun arbeidsovereenkomst. Het Arbeidshof van Gent en het Europees Hof van Justitie moesten zich uitspreken over de gevolgen van een overgang van onderneming voor de arbeidsovereenkomst in een zaak waar er sprake was van verschillende overnemers.

(Schijn)zelfstandigen op de bouwwerf: is de wil van de partijen wet?

In een recent arrest moest het Hof van Beroep van Antwerpen oordelen naar aanleiding van een sociale inspectie of er sprake was van schijnzelfstandigheid in hoofde van zelfstandige arbeidskrachten van een onderneming actief in de bouwsector. Ondanks de economische afhankelijkheid van de arbeidskrachten ten opzichte van de onderneming en het daarmee gepaard gaande vermoeden van schijnzelfstandigheid, oordeelde het Hof dat er niet voldoende feitelijkheden aanwezig waren om te spreken over schijnzelfstandigheid.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

Internationaal Werk. Covid-19 en de impact op internationale tewerkstelling

De Belgische overheid heeft drastische maatregelen genomen om de verspreiding van covid-19 tegen te gaan, met verregaande gevolgen voor haar inwoners en ondernemingen. Op voorstel van de Europese Commissie worden de buitengrenzen tijdelijk gesloten voor de onderdanen van derde landen die niet-essentiële reizen ondernemen. Ook niet-essentiële verplaatsingen van en naar België via de binnengrenzen zijn tijdelijk verboden. Welke gevolgen heeft dit op internationaal werk?

Esther Hiel HR-manager Gemeente Temse

Esther Hiel verlaat de Stad Antwerpen voor de Gemeente Temse waar ze HR-manager wordt. Hiel heeft een master Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid (UGent, 2004). Ze startte haar loopbaan als scientific researcher HR & Equal Opportunities aan de KU Leuven. Twee jaar later, in 2007, werd ze bij de stad Antwerpen HR-manager Loopbaancentrum. In 2015 werd ze manager Stadsreiniging.