HR Square Seminarie: Compensation & Benefits - Klaar voor de uitdagingen van morgen

Loon en voordelen zijn en blijven de belangrijkste aantrekkingsfactor wanneer werknemers naar een (potentiële) werkgever kijken. Tegelijk weten we dat verwachtingen en eisen op vlak van compensation & benefits sterk veranderen. Terwijl de wetgever streng toekijkt, wensen werknemers meer flexibiliteit op vlak van loon en voordelen. Tijdens dit seminarie onderzoeken we enkele grote en kleine uitdagingen en formuleren we mogelijke antwoorden.

Werkgelegenheidsakkoord en 100 miljoen euro om Vlaamse vacatures in te vullen

De Vlaamse regering is erin geslaagd samen met de Vlaamse sociale partners (Voka, ACV, UNIZO, ACLVB, Boerenbond en Verso) een nieuw Vlaams Werkgelegenheidsakkoord af te sluiten. De werkgelegenheidsgraad moet naar 80 procent. Daarvoor voorziet de regering 100 miljoen euro en een heleboel maatregelen.

Belgische arbeidsmarkt discrimineert vooral op talenkennis en vreemde origine

Voor wie in het buitenland werd geboren en in België wil werken, is een gebrek aan kennis van de landstalen de grootste belemmering bij het vinden van een job. Daarnaast speelt ook het gebrek aan aangepaste jobs, niet-erkende diploma’s en een beperkte wettelijke toegang tot de arbeidsmarkt een rol, zo blijkt uit gegevens van Statbel.

Helft werknemers vindt loon onrechtvaardig

Belgische werknemers geven hun loon een gemiddelde score van 6,6 op 10. Toch vindt meer dan de helft (52 procent) van de werknemers zijn of haar loon onrechtvaardig omdat het volgens hen niet in verhouding staat tot hun taken en verantwoordelijkheden. Bij de vrouwelijke werknemers is zelfs 65 procent ontevreden over haar loon. Ook arbeiders zijn opvallend minder gelukkig met hun loon dan bedienden en ambtenaren.

Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers: Schuilt er een addertje onder het gras?

De programmawet van 27 december 2021 voerde vanaf 1 januari 2022 een nieuw “expatregime” in. Het zogenaamde bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtige (BBIB) en ingekomen onderzoekers (BBIO). Onder deze nieuwe regeling kunnen werkgevers aan ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers fiscaal en parafiscaal vrijgestelde vergoedingen van kosten eigen aan de werkgever toekennen.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

HR Square Masterclass: Duurzaamheid & HRM

Tijdens deze tweedaagse in het kasteel van Jemeppe denken we na over hoe HR-management duurzaamheid ten volle kan omarmen, maar ook hoe HRM de organisatie kan ondersteunen in zijn ‘groene’ inspanningen. Een leerrijke totaalervaring met keynotes, breakoutsessies, networking, experience...

Hoe een ontslagbrief om dringende reden niet moet

Een werknemer werd ontslagen om dringende reden. De ontslagbrief zelf was echter allesbehalve onberispelijk. Deze droeg als titel ‘verwittiging’. Nergens werd expliciet vermeld dat het ging om een ‘dringende reden’. Ook de omschrijving van de redenen die werden ingeroepen ter rechtvaardiging van het ontslag was vaag.