Christel Ergo HR Director Sodexo Benefits & Rewards Services Belgium

Christel Ergo is master Literatuur (UCL, 2004) en HRM (Ichec Entreprises, 2010). Zij begon in 2005 bij Bank of New York Mellon, maar stapte in 2010 naar rekrutering, eerst bij Contraste en later bij Teach for Belgium. In 2015 ging zij voor AXA werken als HR Business Partner. Zij groeide er door tot Lead HR Business Partner Belgium AXA Group Operations. Na nog een interim-opdracht verliet ze AXA in augustus 2021.

Extraverte en gewetensvolle werknemers meeste ‘last’ van thuiswerken

Het langdurige thuiswerken tijdens de coronapandemie heeft bij zeer extraverte en gewetensvolle werknemers geleid tot minder productiviteit en minder werkgeluk. Bij mensen die laag scoorden op deze eigenschappen zijn hun werkprestaties in dezelfde periode juist verbeterd. Voor de vele organisaties die werken op afstand mogelijk willen blijven maken of zelfs aanmoedigen, is het van belang om met deze individuele verschillen in persoonlijkheidskenmerken rekening te houden.

Hogere starterslonen: gevaar!

Starterslonen pieken. Dat is leuk voor de betrokkenen, maar bedreigt op middellange termijn de gezondheid van bedrijven en economie. Hoezo?

Coronapremie: wachten op cao’s

Sinds 1 augustus kunnen bedrijven die tijdens de coronacrisis goede financiële resultaten behaalden hun werknemers een coronapremie van maximaal 500 euro toekennen. Precies halverwege de termijn om dat te doen, heeft 1 op 180 bedrijven (0,55 procent) zijn werknemers zo’n premie gegeven. Wat is er aan de hand?

Doktersattest voor medische onderzoeken garandeert niet gewaarborgd loon

De Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of met een duur van minstens drie maanden recht heeft op gewaarborgd loon gedurende de eerste dertig dagen ongeschiktheid voortvloeiend uit ziekte of ongeval. Wat indien een werknemer een doktersattest aflevert waarop staat dat hij/zij niet kan werken gelet op medische onderzoeken die hij/zij moet ondergaan? Kan de werknemer ook in dat geval gewaarborgd loon afdwingen of toch niet?

Karen Donders volgt Hans Cockx op als directeur Talent en Organisatie VRT

Karen Donders volgt op 1 november 2021 Hans Cockx op als directeur Talent en Organisatie bij de VRT. Donders is sinds begin dit jaar ook al directeur Publieke Opdracht bij het mediabedrijf. Zij is master Communicatiewetenschappen (VUB, 2005) en behaalde aan dezelfde universiteit een doctoraat (2010). Vanaf 2010 werd Donders Senior Researcher bij het onderzoeksinstituut imec-SMIT aan de VUB. In 2016 werd zij hoofd MEDIA unit van hetzelfde instituut.

Eva Van den Brande CHRO Lansweeper

Eva Van den Brande heeft een master Arbeids- & Organisatiepsychologie (KU Leuven, 2005) en startte haar loopbaan als recruitment & selection consultant bij Tence! om vervolgens aan de slag te gaan bij TUI. Ze begon er in 2008 als senior recruiter en groeide er in 2011 door tot HR-manager. Na ruim zes jaar verliet ze de reisorganisator om in 2015 HR Business Partner Belux te worden bij Anheuser-Busch Inbev. Eind 2016 klom ze op tot HR Manager Belux. De voorbije zeven maanden was ze HR Innovation Lead Europe. Voor Lansweeper was zij HR Director bij Tobania.

Jaarlijkse evaluatie: tot tranen toe bewogen

Tijdens de recente SHRM Annual Conference vestigden interpellanten de aandacht op onderzoek dat aantoont tot hoeveel werknemersverdriet het traditionele jaarlijkse evaluatiegesprek leidt. Zij pleitten er dan ook voor dit definitief bij het grof huisvuil te deponeren.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

Meer tevredenheid over werk en minder negatieve gevolgen op studieresultaten bij kwaliteitsvolle studentenjobs

Sinds de versoepeling van de regelgeving op studentenarbeid in 2017, nam het aantal uren uitgevoerde studentenarbeid en het aantal studenten met een of meer jobs gestaag toe. In 2019 (voor de coronapandemie) waren meer dan een half miljoen studenten aan het werk. Terwijl arbeidskwaliteit een steeds belangrijker thema wordt voor ‘gewone’ werknemers en zelfstandigen, is er weinig geweten over de kwaliteit van studentenarbeid. Nochtans kunnen weinig kwaliteitsvolle jobs ook voor studenten negatieve gevolgen hebben. Dat blijkt uit het masterproef-onderzoek van VUB-student Zakaria Ouaday.

‘Arbeidsreserveregeling’ voor werknemers kort voor pensioen: geen discriminatie op basis van leeftijd

Het Europees Hof van Justitie oordeelde in een arrest van 15 april 2021 dat het van rechtswege beëindigen van de arbeidsovereenkomst van werknemers die spoedig met pensioen gaan om hen vervolgens voor maximaal 24 maanden in een ‘arbeidsreserve’ te plaatsen geen indirecte discriminatie gebaseerd op leeftijd inhoudt. Met deze uitspraak bevestigt het Hof zijn eerder ingenomen standpunt dat lidstaten een ruime beoordelingsmarge hebben bij het bepalen van maatregelen om doelstellingen van sociaal en werkgelegenheidsbeleid na te streven.