1 miljard euro voor Vlaamse werkgelegenheid en sociale inclusie

De Vlaamse regering keurde het operationeel programma goed voor de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Vlaanderen voor de periode 2014-2020. In totaal wordt de komende jaren een miljard euro geïnvesteerd in werkgelegenheid en sociale cohesie. 600 miljoen komt uit de Vlaamse begroting en 400 miljoen euro uit de Europese.

Het programma wil niet alleen werkgelegenheid en sociale inclusie stimuleren, maar ook innovatie en transnationale samenwerking. Het bevat gerichte acties voor meer ondernemerschap, de bevordering van de uitstroom uit de sociale economie, de integratie en inclusie van laaggeschoolde jongeren en Roma. Het Vlaamse operationeel programma zal 250.000 mensen helpen om een job te vinden of te behouden, een bedrijf op te starten of opleiding te volgen.

60% van de middelen wordt geïnvesteerd in duurzame en kwalitatieve jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt en in opleiding en ‘levenslang leren’. 20% van de middelen is gericht op het ondersteunen van sociale integratie en geleiding en voor het bestrijden van armoede. Tot slot wordt er ook geïnvesteerd in structurele maatregelen op bedrijfsniveau die mensen moeten aanmoedigen om langer te werken. ESF-projecten moeten bedrijven helpen om een aantrekkelijke werkomgeving te scheppen voor alle werknemers.

 

Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.