1 miljard euro voor Vlaamse werkgelegenheid en sociale inclusie

De Vlaamse regering keurde het operationeel programma goed voor de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Vlaanderen voor de periode 2014-2020. In totaal wordt de komende jaren een miljard euro geïnvesteerd in werkgelegenheid en sociale cohesie. 600 miljoen komt uit de Vlaamse begroting en 400 miljoen euro uit de Europese.

Het programma wil niet alleen werkgelegenheid en sociale inclusie stimuleren, maar ook innovatie en transnationale samenwerking. Het bevat gerichte acties voor meer ondernemerschap, de bevordering van de uitstroom uit de sociale economie, de integratie en inclusie van laaggeschoolde jongeren en Roma. Het Vlaamse operationeel programma zal 250.000 mensen helpen om een job te vinden of te behouden, een bedrijf op te starten of opleiding te volgen.

60% van de middelen wordt geïnvesteerd in duurzame en kwalitatieve jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt en in opleiding en ‘levenslang leren’. 20% van de middelen is gericht op het ondersteunen van sociale integratie en geleiding en voor het bestrijden van armoede. Tot slot wordt er ook geïnvesteerd in structurele maatregelen op bedrijfsniveau die mensen moeten aanmoedigen om langer te werken. ESF-projecten moeten bedrijven helpen om een aantrekkelijke werkomgeving te scheppen voor alle werknemers.

 

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.