1 op de 4 wil andere job om dichter bij huis te werken

Door het tijdrovende woon-werkverkeer wil bijna één op de vier werknemers (23%) van job veranderen om dichter bij huis te kunnen werken. Het gaat vooral om werknemers in Brussel (één op de drie). In Wallonië (één op de vier) en Vlaanderen (één op de vijf) liggen deze cijfers lager.

Ook werknemers met kinderen zijn geneigd om daardoor sneller van werk te veranderen (31 procent), net als kaderleden en bedienden (25 procent), hoger geschoolden (27 procent) en werknemers die met het openbaar vervoer naar het werk gaan (36 procent).

Meer dan de helft (53 procent) van de werknemers die het woon-werkverkeer belastend vinden, wil van werk veranderen. Bij de werknemers zonder een belastend woon-werkverkeer is dit slechts 9 procent. Dat alles blijkt uit een bevraging van HR-dienstverlener Securex bij 1671 Belgische werknemers in het voorjaar van 2015.

Het is dus vooral de reistijd – en niet meer de afstand – die de doorslaggevende factor vormt bij de beoordeling van de woon-werkbelasting. Indien de reistijd in de toekomst nog voort oploopt, zal deze factor wellicht steeds zwaarder doorwegen op de verloopintentie.

Openbaar vervoer als meest belastend ervaren

Medewerkers die met de wagen naar het werk gaan, zijn gemiddeld bijna een uur per dag onderweg. Al fietsend of te voet is dit slechts 29 minuten. En met het openbaar vervoer ben je met 96 minuten per dag het langst onderweg.

Kaderleden en bedienden zijn respectievelijk 70 en 58 minuten onderweg (versus 43 minuten voor arbeiders). Hoger geschoolden spenderen ongeveer één uur aan hun woon-werktraject (versus 48 minuten bij lager geschoolden).

Het openbaar vervoer, hoewel vaak gepromoot, vormt duidelijk niet altijd het beste alternatief: met het openbaar vervoer ben je niet alleen gemiddeld het langst onderweg, het wordt ook als het meest belastend ervaren.

Verhuizen naar de stad levert geen tijdswinst op

Vooral werknemers in Brussel doen erg lang over hun woon-werktraject. Ze zijn dagelijks maar liefst 95 minuten onderweg (tegenover 49 minuten in Vlaanderen en 51 minuten in Wallonië). Ruim 60 procent van wie in Brussel werkt, is meer dan één uur onderweg, terwijl dit in Vlaanderen en Wallonië slechts voor 21 procent het geval is.

opmerkelijk: in de gemiddelde Belgische stad (inclusief Brussel) kost het een werknemer dan weer 61 minuten om zich van en naar het werk te verplaatsen, bijna een kwartier meer dan wanneer hij buiten de stad zou werken. Verhuizen naar een stad, zelfs naar de stad van je werkgever, biedt dus geen enkele garantie op beter woon-werkverkeer. Want door in een stad dichtbij huis te werken, leg je misschien wel minder kilometers af, maar verlies je niet noodzakelijk minder tijd.

Kans op verloop stijgt indien méér dan een uur onderweg

43 procent van wie langer dan een uur onderweg is van en naar het werk, wil zijn werkplek inruilen voor eentje dichter bij huis. Bij werknemers minder dan een uur onderweg is dit maar 17 procent. Dit zal in de toekomst ongetwijfeld een grote uitdaging vormen voor moeilijk bereikbare werkgevers. De gemiddelde reistijd bedraagt nu al 54 minuten en de verkeersdrukte zal de komende jaren nog toenemen. Hierdoor zal de snelheid van het wegverkeer afnemen, waardoor de reistijd verhoogt.

Steeds meer mensen zullen daarom opteren voor een andere job, die minder veeleisend is op het vlak van reistijden en meer ruimte biedt voor flexibiliteit. Met een nieuwe ‘oorlog om talent’ voor ogen (doordat de economie weer aantrekt én gezien een aantal knelpuntfuncties), geeft dit stof tot nadenken voor tal van organisaties die momenteel in de stad gevestigd zijn.

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken als oplossing

Het woon-werkverkeer is momenteel vooral lang én zwaar voor werknemers die in een stad werken (zeker voor deze in Brussel), voor kaderleden, en voor degenen die een hogere opleiding genoten hebben of met het openbaar vervoer komen. Het gaat hier dus om een belangrijke groep menselijk kapitaal. Het relatieve belang van de trajecttijd in de intentie om van werkgever te veranderen (om dichter bij huis te werken), mag voor deze populatie niet worden onderschat.

Het ondersteunen en stimuleren van tijd- en plaatsonafhankelijk werken kan als onderdeel van een globaal mobiliteitsplan, de problematiek rond woon-werkverkeer gedeeltelijk oplossen. Momenteel kiest slechts 30 procent van de werknemers waar hij werkt en 31 procent wanneer hij werkt. Nauwelijks 17 procent kan zowel tijd én plaats zelf bepalen. 56 procent zegt geen van beide te kunnen kiezen. Hier is dus zeker groeipotentieel aanwezig.

Bron: Securex (securex.be)


Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.