120.000 nieuwe krachten nodig in witte sector

ArbeidsmarktInstroomJongerenOudere werknemersRetentie en verloopUitstroomWerving
In de witte sector slaat de vergrijzing de komende jaren sterker toe dan elders. De witte sector wás een jonge sector, die vooral een uitbouw kende vanaf 1980. In de voorbije jaren gingen vrij weinig medewerkers er met pensioen. Het grootste pak werknemers zit intussen echter in de leeftijdsgroepen 45-49 en 50-54 jaar. Tussen 2005 en 2009 steeg het aantal 50-plussers al spectaculair: van 35.000 naar 58.000. Verso schat dat tussen 2010 en 2014 zo’n 67.500 witte arbeidskrachten met pensioen gaan of vervroegd uittreden.

Er zijn aanwijzingen dat men in de witte sector al langer werkt dan in andere sectoren. Ook zijn er al maatregelen om de vervroegde uitstap af te remmen, zoals de landingsbanen die vanaf 45 jaar een toenemend aantal extra vakantiedagen toekennen. Maar de uitstapleeftijd verder verhogen, zal moeilijk zijn. Van hen die vervroegd stoppen, doet niet minder dan een kwart dat om gezondheidsredenen.

Maar er is niet alleen de vergrijzing van het personeel. Voor de witte sector wordt ook een groei van de werkgelegenheid verwacht met niet minder dan 60.000 eenheden van nu tot 2014. De vergrijzing van de bevolking speelt hierbij een rol, maar ook het uitbreidingsbeleid in de kinderopvang en de gehandicaptenzorg. 60.000 extra banen in een periode van vier à vijf jaar is veel, maar niet abnormaal voor de sector. In 30 jaar is de werkgelegenheid er bijna verdrievoudigd: van 112.000 (1980) naar 294.000 (2009). Tussen 2003 en 2009 was er ook een aangroei met 60.000 banen.

Maar 120.000 nieuwe krachten vinden in vier jaar terwijl er nu al tekorten zijn? Dat rusthuizen nieuwe bewoners weigeren wegens personeelstekort is geen uitzondering. Minister Vandeurzen werkt aan een actieplan om meer jongeren aan te trekken via imagocampagnes en onderwijsmaatregelen. Er zijn ook specifieke acties naar ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen, zoals de allochtonen. Alleen jongeren aantrekken, zal echter niet volstaan. Er is ook nood aan zij-instromers van latere leeftijd, die dan ook scholing en vorming moeten krijgen. Vandeurzen onderzoekt eveneens of en onder welke voorwaarden buitenlandse krachten kunnen worden aangetrokken.

Maatregelen om medewerkers langer aan het werk te houden en om de job werkbaar te houden voor hen, zijn ook absoluut nodig. Dat de sector veel deeltijdse medewerkers heeft, biedt eveneens kansen. Kunnen zij overtuigd worden om (iets) meer uren te werken? Efficiënter werken en meer technologie inschakelen, is ook nodig en mogelijk, opperen sommigen.

Bron: De Standaard

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.