25.000 nieuwe personeelsleden in welzijnssector tegen 2025

Dat blijkt uit de jaarlijkse publicatie van het Vlaams Welzijnsverbond over het personeel in de Vlaamse welzijnssector. Het verzamelde daarvoor personeelsgegevens bij 187 werkgevers uit de sector die samen 20.500 werknemers tewerkstellen.

Daaruit blijkt dat de werkgelegenheid in de welzijnssector sinds 2009 is toegenomen met 9,2%. Dat is beduidend beter dan de totale Vlaamse arbeidsmarkt, waar de werkgelegenheid sinds 2009 slechts met 1% steeg en de voorbije twee jaar zelfs daalde.

Een groeiend aantal werknemers in de sector zijn 50-plussers. Hun aandeel in het personeelsbestand steeg van 24,14% in 2009 naar 28,79% in 2013. De komende tien jaar zal één op de vier medewerkers in de welzijnssector uitstromen en vervangen moeten worden. In totaal gaat het om 14.000 arbeidsplaatsen. Aangevuld met de nieuwe jobs die gecreëerd worden, moet de sector op zoek naar 20.000 tot 25.000 nieuwe krachten tegen 2025.

Bijna zes op de tien welzijnswerkers hebben een hogere opleiding achter de rug. Hun aantal stijgt jaarlijks. Met 49% bachelors en 8,4% masters scoort de sector zeer hoog, vergeleken met andere sectoren.

Deeltijds

Het arbeidsverzuim is met 12,5% in 2013 hoog. Het ziekteverzuim neemt het leeuwendeel voor zijn rekening (7,78%). Dit verzuim stijgt met de leeftijd: van 4,65% in de leeftijdsgroep beneden de 35 jaar tot 13,49% bij de 55-plussers.

Meer dan de helft (54%) van de werknemers in de welzijnssector werkt deeltijds. Bij de mannen is dat ongeveer één op de vier, bij de vrouwen zes op de tien. Van de 35- tot 49-jarigen werkt 60% deeltijds. In de kinderopvang, waar 98% van de medewerkers vrouw is, werkt 66% van de werknemers deeltijds.

Vorig jaar onderbrak 15,6% van het personeel in de welzijnssector zijn loopbaan via tijdskrediet. Dit wordt vooral opgenomen door 50-plussers. De landingsbaan die deze leeftijdsgroep toelaat om halftijds te werken, is erg in trek. Al daalt het aantal werknemers in tijdskrediet sinds 2012 als gevolg van de strengere voorwaarden die de overheid sindsdien oplegt.

Bron: Vlaamse Welzijnsverbond

 

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.