27 procent van de werkgevers in België vindt moeilijk geschikt personeel

ArbeidsmarktInstroomRetentie en verloop
Die ogenschijnlijke paradox vinden we in de vijfde editie van de Manpower-enquête naar het tekort aan talent. De HR-specialisten ondervroegen meer dan 35.000 werkgevers in 36 landen en gebieden (onder wie 751 in België).

Philippe Lacroix, managing director van Manpower Belgium: “De crisis heeft het tekort aan arbeidskrachten overschaduwd. Ondanks de hoge werkloosheidsgraad, klagen de werkgevers dat ze geen geschikte kandidaten vinden. De arbeidsmarkt wordt nog altijd verstoord door een ernstig onevenwicht tussen het aanbod aan en de vraag naar talent. Te weinig kandidaten met het geschikte profiel zijn bereid te werken op de juiste plaats, op het juiste moment. Om die trend om te buigen, moet de arbeidsmarkt flexibeler worden en is er nood aan meer kneedbare vaardigheden.”

Volgens Manpower zal de negatieve situatie nog versterkt worden door de demografische evolutie enerzijds en de toenemende complexiteit van de eisen die de bedrijven stellen anderzijds. De ondernemingen willen immers anticiperen op de competentiecycli die korter worden in een omgeving die almaar sneller verandert. Met andere woorden: het aantal uitdagingen neemt toe voor alle spelers op de arbeidsmarkt.

Percentage Belgische werkgevers met problemen om vacatures in te vullen (2010)

 • 2006: 42 procent
 • 2007: 36 procent
 • 2008: 26 procent
 • 2009: 19 procent
 • 2010: 27 procent
 • Ranglijst knelpuntberoepen wijzigt nauwelijks

  De geschoolde arbeiders (lassers, elektriciens, metselaars,…) voeren ook in 2010 de ranglijst aan van moeilijk in te vullen vacatures. De top tien wordt gedomineerd door andere technische functies, zoals technici (onderhoud), productieoperatoren of mecaniciens.

  ‘Boekhouders en financiële profielen’ maken hun terugkeer in de lijst, net zoals ‘secretarissen en administratief personeel’, respectievelijk op de tweede en derde plaats. Staan eveneens opnieuw in de top tien, zij het op een andere plaats in vergelijking met vorig jaar: de commerciële profielen, chauffeurs en koks.

  “In de loop der jaren is de lijst van knelpuntberoepen nauwelijks gewijzigd. Dat wijst op het structurele tekort aan talent op de arbeidsmarkt. De oplossing is tweeërlei: de talrijke beroepen – meer in het bijzonder de handenarbeid en de technische beroepen – moeten aantrekkelijker worden, maar bovenal moeten het onderwijs en de vorming beter aansluiten bij de reële behoeften van de bedrijven”, analyseert Lacroix.

  Top 10 knelpuntberoepen in België

 • 1. Geschoolde arbeiders (lassers, elektriciens, metselaars, …)
 • 2. Boekhouders en financiële profielen
 • 3. Secretarissen, directieassistenten, administratief personeel
 • 4. Technici (onderhoud, …)
 • 5. Commerciële profielen
 • 6. Chauffeurs (vrachtwagen / bus)
 • 7. Productieoperatoren
 • 8. Ongeschoolde arbeiders
 • 9. Koks
 • 10. Mecaniciens
 • België op de 25de plaats

  België staat op de 25de plaats in de ranglijst van 36 ondervraagde landen. Allemaal worstelen ze met een tekort aan arbeidskrachten, zij het in verschillende gradaties. De oorzaak van het tekort varieert naargelang van de lokale situatie, in functie van de economische groei, het specifieke economische weefsel, het opleidingsniveau of de demografie.

  De landen die het gemakkelijkst gekwalificeerd personeel vinden zijn Ierland (4 procent), het Verenigd Koninkrijk (9 procent), Noorwegen (11 procent), de Verenigde Staten (14 procent), Spanje (15 procent) en India (16 procent).

  Bovenaan op de lijst prijken Japan (76 procent), Brazilië (64 procent), Argentinië (53 procent), Singapore (53 procent), Polen (51 procent) en Australië (45 procent), net als China (40 procent) met een stijging van 25 punten in vergelijking met vorig jaar.

  Ook in onze buurlanden vinden bedrijven moeilijk goede medewerkers: 29 procent in Duitsland, 23 procent in Frankrijk en 17 procent in Nederland.

  Verhuizen naar de buurt van talent

  In de strijd om het talent zal de mobiliteit op de arbeidsmarkt een nog grotere spelen in de toekomst. Bedrijven willen hun ontwikkeling consolideren en zullen daarom de geschikte kandidaten zoeken waar ze te vinden zijn, of zich zelfs op die plaatsen vestigen. Volgens Manpower zullen kwaliteit en beschikbaarheid van de arbeid een doorslaggevende rol spelen in het vermogen om investeringen aan te trekken.

  Essentie

 • Ondanks de hoge werkloosheid, steeg het aantal bedrijven dat kampt met een tekort aan talent met 8procent in vergelijking met vorig jaar.
 • De ranglijst met knelpuntberoepen is de voorbije 5 jaar nauwelijks gewijzigd en wordt nog altijd aangevoerd door technici.
 • Van de 36 onderzochte landen staat België op de 25de plaats. De strijd om talent is een wereldwijd fenomeen en raakt 31 procent van de 35.000 bedrijven die Manpower ondervroeg.
 • Benelux Unie
  ALDI België

  Aanmelden

  Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.