4 op de 10 werkende Belgen is actief in een kmo

De driemaandelijkse kmo-jobindex van SD Worx vertoonde tijdens het vierde kwartaal nauwelijks een verandering. Alleen pessimisten merken op dat er na drie kwartalen een einde komt aan de gestage groei, want de tewerkstelling binnen de kmo’s daalt wel, zij het met amper 0,1%. Optimisten zullen evenwel vertellen dat het jaar 2014 positief eindigde na twee jaar van verlies. In 2012 en 2013 verloren we elk jaar 0,7%, in 2014 wonnen we 0,8% terug. Nochtans is dit positieve cijfer louter en alleen te danken aan de stijgende tewerkstelling in de Vlaamse kmo’s.

De kmo-jobindex bereikt 111,3 punten in december 2014 tegenover 110,5 punten in dezelfde periode een jaar voordien. Deze index geeft het aantal meer tewerkgestelden (per honderd) weer ten opzichte van het aantal dat tewerkgesteld was in januari 2005 (referentiepunt index 100).

Groei enkel in Vlaanderen

Net zoals vorig kwartaal komen de licht positieve cijfers alleen uit Vlaanderen, met een kleine stijging van 0,1%. In de voorbije drie maanden daalde de tewerkstelling van Brusselse en Waalse kmo’s opnieuw, deze keer met respectievelijk 0,4% en 0,3%.

Op jaarbasis zijn de verschillen nog opvallender. De tewerkstelling in de Vlaamse kmo’s steeg met 1,6%, terwijl er in Brussel een negatief cijfer van 1% werd opgetekend en in Wallonië van 0,3%. Voor het Waals Gewest is dit cijfer echter stukken beter dan de slechte kmo-jaren van 2012 en 2013, die respectievelijk op verliescijfers van 1,8% en 2,5% afklokten.

Hoe dan ook is er een trendbreuk in 2014: ten opzichte van de vorige jaren lijkt de negatieve spiraal doorbroken en ook in Wallonië is er nu sprake van een mindere verlaging.

28% van de Belgen werkt in overheidssector

Uit RSZ-statistieken van de voorbije jaren blijkt dat van elke 100 werknemers in België er 72 in de privésector en 28 in de overheidssector werken. Ook hier is er een relatief opmerkelijk verschil tussen de regio’s: in Vlaanderen is de verhouding 77%-23%, in Wallonië 66%-34% en in Brussel 62%-38%. 

Kleine ondernemingen, grote werkgevers

In België werken 60% van die 72% in de privésector in kmo’s, tegenover 40% in bedrijven met meer dan 100 werknemers. In Vlaanderen werken 59%, in Brussel 52% en in Wallonië zelfs 67% van de werknemers in de privésector bij kmo’s. Dit laatste cijfers wijst erop dat er in het zuiden van het land relatief weinig grote ondernemingen overblijven.

4 op de 10 werkende Belgen actief in een kmo

Tegenover de totale tewerkstelling in België, blijkt 43% van de werknemers in kmo-privédienstverband te werken. Als we naar de gewesten apart kijken, is dat cijfer goed voor 45% in Vlaanderen, 44% in Wallonië en 33% in Brussel.

De tewerkstelling bij kmo’s in België is bijzonder belangrijk. Een percentage min of meer doet er echt wel toe, want dat dat ene percentage is al vlug goed voor 16.500 banen.

Globale evolutie

De kmo-jobindex van SD Worx staat na het vierde kwartaal van 2014 op 111,3. Dit betekent dat er sinds december 2005 11,3% meer mensen werkzaam zijn bij bedrijven die tot 100 werknemers tewerkstellen. Het hoogste cijfer noteerden we in november 2011 (112,2).

De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen. Het gaat om structurele tewerkstelling, wat impliceert dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. 

Bron: kmo-jobindex van SD Worx


ALDI België
Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.