4 op de 5 HRM’ers gebruiken e-HRM

Eén op de vijf HRM’ers in Nederland maakt helemaal geen (of vrijwel geen) gebruik van e-HRM. Bij de overgrote meerderheid is de automatisering dus wel doorgedrongen. Dat is de conclusie van het onderzoek van HR-adviesbureau Driessen en het Nederlandse onderzoeksinstituut TNS Nipo.

e-HRM-toepassingen blijken vooral te worden gebruikt om salarissen in te zien, roosters te wijzigingen of het verzuim en verlof te regelen. Daarna komen declaraties voor reiskosten en onkosten. Deze HR-processen zijn blijkbaar het makkelijkst te automatiseren.

Allerhande dagelijkse beslommeringen worden dus geautomatiseerd, maar de ‘hogere’ doelen (lees: strategisch HRM) valt vooralsnog buiten de automatisering.

Het onderzoek spitste zich toe op de openbare sector, waar werd doorgevraagd, zoals over het feit of HRM’ers zich bedreigd voelen door de automatisering. Zo’n 94% is ervan overtuigd dat zijn werk niet zal worden overgenomen door ‘robots’. Ze antwoorden dat HRM uiteindelijk ‘mensenwerk’ blijft. De technologie zien ze als een steun en zelfs als een kans om de efficiëntie en prestaties te verhogen.

Toch blijkt amper 16% van de HRM’ers ‘zeer goed’ op de hoogte te zijn van de digitalisering. De meerderheid (61%) is ‘enigszins op de hoogte’ en 22% geeft aan maar weinig over deze ontwikkelingen te weten. Dan toch een contradictie? Hoe grijp je een ‘kans’ als je nauwelijks op de hoogte bent van de nodige technologie?

Bron: PW De Gids (pwdegids.nl), Over e-HRM (overehrm.nl)


Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.