53 procent van de kmo’s geeft medewerkers ecocheques

Extra-legale voordelenLoonMotivatiePayroll
In de sectoren die ecocheques konden uitreiken in 2009, heeft iets meer dan de helft van de kmo’s (53 procent) dat ook gedaan. In sommige sectoren werd er massaal gebruik gemaakt van dit extraatje, in andere nauwelijks. Absolute koploper zijn de drukkerijen, waar 90 procent van de werknemers ecocheques kreeg. In de chemie- en de schoonmaaksector was er weinig belangstelling.
Die conclusies komen van een studie van SD Worx. In februari 2010 heeft de HR-dienstengroep een onderzoek uitgevoerd naar de effectieve toepassing van de ecocheque in kmo’s die tot de 46 sectoren behoren. De steekproef bestond uit 17.899 kmo’s.

Grote verschillen

De verschillen tussen de sectoren vallen ook op. Terwijl 83 procent van de elektriciens ecocheques kreeg, was dat voor werknemers die onder het paritair comité houtbewerking vallen amper 2,7 procent. Verschillen tussen arbeiders en bedienden waren er nauwelijks.
Sommige sectoren hebben dus massaal ecocheques uitgereikt, terwijl andere amper interesse toonden. Dat komt omdat grote sectoren de bedrijven toelating gaven een ander loonvoordeel of nettoverhoging in te voeren. Hoewel er een cao was afgesloten, kregen bedrijven dus de keuze al dan niet ecocheques te gebruiken voor de loonsverhoging bovenop de index, of te opteren voor een andere vorm van opslag (cash, verhoging maaltijdcheques,…).

Groot succes bij drukkerijen, elektriciens en metaalindustrie

Binnen het paritair comité van de elektriciens kende 77 procent van de kmo’s ecocheques toe, goed voor 83 procent van het personeelsbestand.
Ook in de metaalsector is de ecocheque een succes: 77 procent van de arbeiders kreeg het nieuwe betaalmiddel.
Koploper zijn echter de drukkerijen. Daar koos 84 procent van de ondernemingen voor de ecocheque en bereikte daarmee 90 procent van het werknemersbestand.
Het paritair comité 218 voor bedienden koos er ook massaal voor: 69 procent van de kmo’s gaf het voordeel aan 77 procent van de werknemers.

Amper succes in chemische nijverheid, schoonmaak en houtbewerking

Hoewel sommige sectoren een ecocheque-cao hebben afgesloten, maakten de kmo’s die tot die sectoren behoren er amper of geen gebruik van. Zo ontvingen in de scheikundesector slechts 6,6 procent van de arbeiders en 6,2 procent van de bedienden ecocheques.
In de houtbewerking lag dat aantal nog lager, op amper 2,7 procent. Helemaal onderaan bungelde de schoonmaaksector, met slechts 1,6procent van de medewerkers.
De kmo’s uit deze sectoren hebben op ondernemingsniveau een beslissing genomen. In de sector van de scheikunde worden sowieso al maar zelden beslissingen op sectoraal niveau genomen.

De ecocheque: een succes

De ecocheque werd gelanceerd in 2009. De introductie ervan sluit aan bij de intentie van de sociale partners om werknemers in 2009 en 2010 een loonsverhoging bovenop de index te geven.
Voor 2009 ging het om maximaal 125 euro, voor 2010 om maximaal 250 euro.
Bedrijven kunnen deze nettoverhoging toekennen door, bijvoorbeeld, het vrijgesteld bedrag voor maaltijdcheques of de mobiliteitsvergoeding te verhogen, maar ook door ecocheques toe te kennen, een nieuw voordeel dat voortspruit uit het Interprofessioneel Akkoord 2009-2010.
Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zijn ecocheques zowel voor werkgever als werknemer vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen.
De interesse voor de ecocheque bleek groot. Uit een rondvraag van SD Worx bij 500 payrollverantwoordelijken bleek dat in het najaar van 2009 al 70 procent van de bedrijven de ecocheque wilde invoeren. Daartoe moest wel een cao worden afgesloten.
Eind 2009 hadden 46 sectoren een cao afgesloten met de mogelijkheid om de ecocheque te gebruiken als looninstrument om de netto koopkracht van werknemers te verhogen. Vooral in de grote sectoren zoals de chemische nijverheid, de metaalindustrie en pc 218, het paritair comité voor bedienden waren de ecocheques populair. Opvallende afwezige was de bouwsector.

Bron: SD Worx

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.