6 op de 10 vreest dat computerisering jobs doet sneuvelen

Dat blijkt uit een enquête van InSites Consulting in opdracht van uitzendbedrijf Tempo-Team bij 600 werkgevers en 1857 werknemers uit België, Nederland en Duitsland.

Vooral Belgische werknemers zijn bezorgd over de toenemende automatisering op de werkvloer. 60% van de Belgische werknemers denkt dat dit veel banen kan kosten in de toekomst. Nederlandse (53%) en Duitse (42%) werknemers zijn minder pessimistisch over deze omwenteling op de arbeidsmarkt.

De ‘computerisering’ van de werkvloer zal verder volgens ruim de helft van werknemers in België (55%), Nederland (53%) en Duitsland (57%) niet enkel jobs vernietigen, maar ook een belangrijke impact hebben op de manier waarop we werken.

Ook de werkgevers vrezen dat de automatisering veel banen zal doen verdwijnen in de toekomst. Maar in tegenstelling tot de werknemers zijn de werkgevers in ons land (54%) hierover minder verontrust vergeleken met deze in Nederland (63%) en Duitsland (55%).

Investeren in kennis en innovatie
Leren ondernemen, innoveren en werken met kennis is immers cruciaal voor onze toekomst. Maar hier knelt het schoentje. Slechts 1 op de 3 werknemers (36%) en de helft van de werkgevers (53%) zeggen dat hun bedrijf voldoende aandacht besteedt aan het verbeteren van kennis, een goede kennisoverdracht en het uitwisselen van ervaring. Toch vinden zowel werknemers (59%) als werkgevers (64%) dat kennis de belangrijkste grondstof is voor toekomstige groei en dus tewerkstelling.

Amper een kwart van de werknemers (24%) en nauwelijks de helft van de werkgevers (41%) bevestigen dat hun bedrijf voldoende investeert in een kader dat kennis, creativiteit en innovatie stimuleert. Ook de bestaande kennis binnen het bedrijf wordt volgens ruim 40% van de werkgevers en 36% van de werknemers onvoldoende aangewend. Dit alles leidt tot te weinig innovatie, vindt zowat een derde van de werknemers (28%) en werkgevers (34%).

Om werknemers voldoende ruimte te geven om hun kennis aan te wenden om creatieve ideeën te ontwikkelen en te innoveren, moeten ze voldoende verantwoordelijkheid, autonomie en vertrouwen krijgen. 29% van de werknemers en 53% van de werkgevers stelt dat dit te weinig het geval is.

Verder moet het management zich vooral richten op het resultaat. Ook hier vinden twee op de drie werknemers (64%) en de helft van de werkgevers (56%) dat dit onvoldoende gebeurt.

 

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.