7 op de 10 CEO’s geloven dat competenties en (her)scholing van hun medewerkers cruciaal zijn voor Europa

ArbeidsmarktCompetentiemanagementKennismanagementLeiderschap en CoachingOpleidingPrestatiemanagementStrategieTraining
Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek door Accenture en INSEAD, een belangrijke internationale business-school, in opdracht van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). De bevindingen van deze studie kregen hun neerslag in het onderzoeksverslag ‘Putting Europe Back on Track’, dat door het VBO werd voorgesteld op de European Business Summit 2010.

De rode draad doorheen deze topontmoeting zijn de antwoorden op de vraag naar de manier waarop een meer concurrentiële en duurzame Europese Unie kan worden opgebouwd. Europa weer op het juiste pad krijgen: dat is het belangrijkste thema van de achtste European Business Summit (EBS), die eind vorige week door het VBO en BUSINESS EUROPE gehouden werd in Tour & Taxis in Brussel. Dit tweedaagse event reikt ondernemers, overheid en opinieleiders van over heel Europa en de wereld een platform aan om de blikken scherp te stellen op een competitiever en duurzamer Europa.

De CEO Survey is gebaseerd op meer dan 250 reacties van topmanagers en andere toplui uit de openbare en particuliere sector. De respondenten identificeerden verscheidene domeinen die het herstel van Europa zullen beïnvloeden en gaven aan wat precies moet ondernomen worden om dat herstel te ondersteunen:

< Europa kan zich herstellen en sterker worden. Vijfenzestig procent van de CEO ‘s van wie de bedrijven in 2009 groeiden, meent dat er voor Europa een uitweg is uit deze economische impasse en dat er voor Europa tegen 2020 een rol van betekenis is weggelegd in de wereldeconomie. < Innovatie zal centraal staan bij het herstel van Europa. Meer dan twee derde van de bevraagde CEO’s verklaarden dat hun onderneming innovatie beschouwt als een sleutel om hun bedrijven weer op de rails te zetten. < De kwaliteit en de diversiteit van het menselijk kapitaal blijft één van de grootste voordelen van Europa. Meer dan twee derde (70 procent) van de respondenten gelooft dat, om voordeel te halen uit de waaier van rijkdommen waarover Europa beschikt, herscholing of bijscholing van hun arbeidskrachten in de loop van de volgende vijf jaar cruciaal zal zijn voor het toekomstige economisch succes van Europa. “Ons onderzoek geeft onszelf in de bedrijfsgemeenschap en de Europese politieke leiders stof tot nadenken. De CEO’s twijfelen nog aan de stabiliteit van het financiële stelsel. Ze wijzen op het langzame tempo waarmee we onze economie en onze samenleving digitaliseren en op de versnippering van onze O&O-inspanningen. Maar ze staan klaar om te investeren in innovatie en overzeese uitbreiding. In dat opzicht toont dit onderzoek onmiskenbaar aan dat het bedrijfsleven nood heeft aan een brede brug tussen Europa en Aziëe, verklaarde Rudi Thomaes, gedelegeerde bestuurder van het VBO. “Om het aanwezige talent in de regio te versterken, zal het voor Europa van cruciaal belang zijn om zijn ondernemersgeest aan te scherpen”, stelde J. Frank Brown, decaan van INSEAD. “Europa schreef al succesverhalen die getuigen van ondernemerstalent. Om deze successen uit te breiden, is er echter nood aan een nog een meer ambitieuze samenwerking tussen de openbare en private sector.” Het rapport gaat in op een brede waaier van thema’s die het bedrijfsleven bezighouden, onder meer de uitdagingen en de kansen voor Europese ondernemingen op het vlak van klimaatverandering en groene technologieën, wereldhandel, talent en vaardigheden van de arbeidskrachten. Het behandelt ook de uitdagingen waar kleine en middelgrote ondernemingen mee te maken krijgen. Het onderzoeksverslag is meer dan een bundeling van de visie van CEO’s en bedrijfsleiders en vormde ook een waardevolle gespreksbasis voor de verschillende sessies van de achtste editie van de European Business Summit. Het rapport is opgebouwd rond twaalf afzonderlijke thema’s, waarbij wordt gefocust op onderwerpen als groene innovatie, de kmo-groei, de invloed van Azië en het consumentenvertrouwen. “Nu de wereldeconomie uit de recessie klimt, zien we de contouren van een andere wereldeconomie die vorm krijgt met een heropleving van wat Accenture de ‘multipolaire wereld’ noemt. Dit is een wereld die wordt gekenmerkt door de verbreiding van de economische macht en invloed naar een aantal verschillende polen in de wereldeconomie,” verklaarde Jo Deblaere, chief operating officer van Accenture. “Europa moet verder kijken dan de economische crisis en anticiperen op de kansen die zouden kunnen voortspruiten uit trends op langere termijn, zoals een verouderende bevolking en een toenemende economische multipolariteit.” Bruno Lanvin, executive director van INSEAD’s eLab, ook gastspreker en moderator tijdens de Top, voegde eraan toe: “Europa moet naar zijn basisprincipes en zijn voordelen en sterke punten op lange termijn kijken én de juiste prioriteiten stellen om de huidige problemen op te lossen zonder een hypotheek te leggen op het vermogen om straks, in betere tijden, uit te groeien tot een wereldleider.”

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.