Aangepaste beschikbaarheid voor oudere werklozen

De federale regering heeft het voorstel van de sociale partners over de activering van oudere werklozen en SWT’ers (stelsel van werkloosheid met toeslag) niet volledig overgenomen. Bestaande werklozen met een bedrijfstoelage moeten niet op zoek gaan naar werk. Nieuwe en toekomstige bruggepensioneerden moeten ‘aangepast beschikbaar’ zijn. Dit betekent dat nieuwe SWT’ers naar een nieuwe job kunnen toegeleid worden op basis van hun competenties en ervaring.

De beschikbaarheid geldt dit jaar pas tot de zestigste verjaardag, maar die wordt geleidelijk opgetrokken, zodat die in 2019 de leeftijd van 65 jaar bereikt. Ook de uitzonderingen voor zware beroepen zouden uitdoven.

Werkgevers en vakbonden hebben in de Groep van Tien voorgesteld dat wie al met brugpensioen was voor 1 januari 2015, helemaal niet beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt. Nieuwe bruggepensioneerden hoeven ook niet zelf op zoek te gaan naar een nieuwe job, maar moeten wel ingaan op een aangeboden betrekking. Er zijn uitzonderingen voor mensen met een lange loopbaan en een zwaar beroep, alsook nachtwerkers en werknemers uit de bouwsector.

Nieuwe werklozen moeten in het voorstel dit jaar pas tot hun 60ste ingaan op een aangeboden baan, maar moeten niet zelf op zoek. Elk jaar komt er een jaar bij de leeftijdslimiet, zodat die in 2019 op 64 jaar gelegd wordt.

 

Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.