Aangifte sociale zekerheid kan vanaf april via internet

Het nieuws werd gisteren bekend gemaakt door minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (sp.a). Ook de aangifte van arbeidsongevallen, beroepsziekten en werkloosheid kan op termijn elektronisch. Een flink deel van deze aangiften wordt uitgevoerd door professionele dienstverleners zoals sociale secretariaten. Zij dienen al vele aangiften elektronisch in, niet via het internet maar op diskettes en magneetbanden.
De Belgische sociale zekerheid is onlangs door een studie in opdracht van de Europese Commissie voor de tweede maal op rij geloofd als ‘best practice’ in Europa voor e-governement.
De elektronische RSZ-kwartaalaangifte vormt het tweede hoofdstuk van e-governement in de sociale zekerheid. Sinds 1 januari zijn alle Belgische werkgevers al verplicht onmiddellijk aangifte van tewerkstelling te doen. Op 1 juli wordt de elektronische aangifte uitgebreid tot de aangifte van een werkhervatting na een arbeidsongeval en op 1 oktober komen daar ook de jaarlijkse aangifte van tijdelijke werkloosheid en de maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid bij. In 2004 en 2005 wordt het systeem geleidelijk verder uitgebreid.

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.