Aankondiging collectief ontslag: best door HR voor aandeelhouders

 

Voor het onderzoek werden 388 aankondigen tot collectief ontslag van mediabedrijven tussen 2006 en 2015 geanalyseerd. Blijkt dat aandeelhouders positief reageren als het bedrijf het collectief ontslag rechtvaardigt door naar externe factoren te verwijzen en bijvoorbeeld een economische crisis of een dalende vraag als excuus inroepen. De aandelenkoersen dalen daarentegen licht als ontslag uitgelegd wordt als een onderdeel van een hoger strategisch doel, zoals het voortbestaan van de organisatie op lange termijn.

Worden collectieve ontslagen gerechtvaardigd door zich te verontschuldigen of ze te omfloersen dan dalen de aandelenkoersen significant. Organisaties die zich verontschuldigen voor ontslagen, geven toe dat de schuld bij hen ligt. Aandeelhouders beschouwen de ontslagen in dat geval als een gevolg van slecht management.

Bedrijven die ontslagen op een positieve manier inkleden en ze dus ontkennen – ‘right sizing’ of transformatie – zien eveneens hun aandelenkoersen significant dalen. Aandeelhouders interpreteren dit als een gebrek aan eerlijke en accurate informatie en vragen zich af welke andere informatie de organisatie verbergt.

Aandeelhouders en andere stakeholders stellen bovendien hoge verwachtingen aan CEO’s. Ze verwachten dat de CEO bij uitstek vooruitziend is en zich bewust is van potentiële kansen en bedreigingen. Ze verwachten dan ook dat hij de juiste acties onderneemt en alternatieven zoekt om ontslagen te vermijden. Als de CEO dan de boodschapper is van het collectief ontslag en hij verwijst naar externe redenen, verontschuldigt zich of geeft toe dat de veranderingen verkeerd werden ingeschat, dalen de aandelenkoersen nog meer.

De onderzoekers besluiten ook dat aandeelhouders negatiever reageren als de aankondiging tot collectief ontslag van de CEO komt en het ontslag is toe te schrijven aan het niet of verkeerd reageren op interne of externe veranderingen. Dit betekent ook dat het inschakelen van de HR-manager of een van zijn collega-managers om de ontslagen aan te kondigen, de negatieve reacties kan temperen.

Bron: The Conversation

Payroll Officer

ALDI

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.