Aantal arbeidsongevallen in privésector gedaald

Dat meldt staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met beroepsrisico’s Philippe Courard. In 2013 daalde het aantal ongevallen op de arbeidsplaats met 6,2% tot 126.726. Die gunstige evolutie wordt echter deels teniet gedaan door de ongevallen van en naar het werk. In vergelijking met 2012 steeg het aantal ongevallen van en naar het werk met 8,1% tot 23.793.

De stijging van het aantal ongevallen van en naar het werk is vooral te wijten aan de slechte weersomstandigheden vorig jaar, met 13 sneeuwdagen in januari en 11 in maart.

Ook het aantal arbeidsongevallen met dodelijke afloop steeg vorig jaar met 5 tot 72. Ook deze stijging is vooral te wijten aan het grotere aantal dodelijke verkeersongevallen, 18 in 2013 tegenover 9 in 2012.

Het aantal arbeidsongevallen blijft gunstig evolueren. In 1990 waren er 276.281 arbeidsongevallen, of ruim dubbel zoveel als in 2013. Deze evolutie heeft deels te maken met de verschuiving van een industriële- naar een diensteneconomie.

 

 

ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.