Aantal meldingen psychosociale risico’s in bedrijven toegenomen met 15 procent

Een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, Idewe, ontving vorig jaar 1965 meldingen van psychosociale risico’s, een toename van 15 procent. In 2015 waren dit er nog ‘slechts’ 1702.

Aard van de meldingen van psychosociale risico’s (in 2016)

  1. Conflicten (40 procent)
  2. Pesten (18 procent)
  3. Stress door een te hoge werkdruk (12,5 procent)
  4. Burn-out (8 procent)
  5. Functioneringsproblemen (4,2 procent)
  6. Niet-werkgerelateerd probleem (3,8 procent)
  7. Psychisch (verbaal) geweld (3,5 procent)
  8. Re-integratie na ziekte (2,2 procent)
  9. Ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer (2 procent)
  10. Fysiek geweld (1,4 procent)

Meer aandacht nodig voor preventie en sensibilisering

De sterkste stijging werd vorig jaar vastgesteld in het aantal klachten over stress door een te hoge werkdruk. Dit aantal nam op twaalf maanden tijd met maar liefst 38 procent toe tot 244 meldingen.

In absolute cijfers noteert Idewe echter nog steeds de meeste meldingen met betrekking tot conflicten of communicatieproblemen (792). Ook hier is er een sterke groei: dit waren er 18 procent meer ten opzichte van 2015. Conflicten en wrijvingen tussen collega’s zijn van alle tijden. Het is belangrijk dat er tijdig en constructief naar een oplossing wordt gezocht, zodat dit gedrag niet escaleert tot pesterijen. Een psychosociaal welzijnsbeleid binnen de onderneming kan hier zeker bij helpen.

Ten slotte blijkt ook dat er een lichte stijging is van meldingen over pesterijen op de werkvloer: daarvan waren er vorig jaar zo’n 3 procent meer klachten van werknemers ten opzichte van 2015 (350). Dit pestgedrag uit zich onder meer in geroddel, beledigingen of uitsluiting van activiteiten. Uit eerder onderzoek in 2014 bleek ook al dat één op de vijf Vlaamse werknemers wekelijks hiermee te maken krijgt. Reden genoeg om actief te sensibiliseren en op te roepen tot meer respectvol gedrag op de werkvloer.

Bron: Idewe (idewe.be)

 

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.