Aantal vacatures in februari licht gedaald (maar vacatures voor middengeschoolden stijgen sterk)

Over de voorbije twaalf maanden bekeken werden 159.307 jobs ontvangen, dat is 2,7% meer dan de twaalf maanden voordien. In januari lag het aantal ontvangen vacatures nog 4,4% hoger dan in januari 2014, in februari was dit echter 3% minder. De daling van het aantal ontvangen vacatures in februari is op zich geen uitzonderlijk fenomeen, maar zette zich dit jaar iets nadrukkelijker door dan de voorbije jaren.

De daling van het aantal vacatures ten opzichte van februari 2014 ligt vooral bij vacatures met geen of nauwelijks diplomavereisten (-11,9%), en iets minder bij de vacatures voor hooggeschoolden (-4,2%).

Ten opzichte van een jaar eerder steeg het aantal vacatures voor middengeschoolden met bijna 20%. Over een termijn van 12 maanden beschouwd stijgt het aantal vacatures voor midden- en hooggeschoolden en is er een lichte daling in het aantal vacatures met geen of nauwelijks diplomavereisten.

Industriële sector blijft groeien

Vorige maand werd er al een sterke groei waargenomen bij twee industriële sectoren, namelijk ‘metaal’ en ‘grafische nijverheid, papier en karton’. Deze laatste blijft de lijst van groeiers aanvoeren als we kijken naar de evolutie over twaalf maanden, maar kende maand op maand een gelijk aantal ontvangen vacatures ten opzichte van 2014. De metaalsector is deze maand uit de lijst met goed scorende sectoren gevallen.

Opvallend is dat er deze maand opnieuw een aantal industriële sectoren opduiken in de lijst van goed scorende sectoren. Zo blijkt dat het aantal ontvangen vacatures is toegenomen in de ‘chemie, rubber en kunststof’ (+8,8% t.o.v. februari 2014 en +7,2% over twaalf maanden). Ook bij ‘dranken, voeding en tabak’ (+8,1% t.o.v. februari 2014 en +6,5% over twaalf maanden bekeken) werd een sterke stijging opgetekend.

De sterkste daler over twaalf maanden bekeken is de sector ‘vervaardiging van transportmiddelen’ (-36%). In februari 2014 lag het jobaanbod in deze sector nog iets lager, maar de tendens op langere termijn is erg negatief en naar ontvangen vacatures heeft deze sector het laatste decennium sterk aan betekenis ingeboet. Naar aantal jobs bekeken is de belangrijkste daler de ‘maatschappelijke dienstverlening’.

Ook uitzendarbeid doet het beter

Het aantal vacatures via werving- en selectiekantoren steeg zowel ten opzichte van februari 2014 als over de laatste twaalf maanden (met respectievelijk 8,7% en 10,8%). Sinds januari 2015 worden de cijfers voor deze sector immers apart geteld.

De grootste stijging, zowel in vergelijking met februari vorig jaar als over een periode van twaalf maanden, zien we bij de uitzendarbeid. Hoewel er bij deze cijfers rekening moet worden gehouden met dubbeltellingen, wordt uitzendarbeid meer en meer gebruikt als aanwervingsmechanisme (wegens enerzijds voorzichtigheid in een langzaam herstellende economie en anderzijds het wegvallen van de proefperiode).

Bron: VDAB (vdab.be)


Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.