Aantal vacatures stijgt

In januari werden 15.247 vacatures rechtstreeks gemeld aan de VDAB in het ‘normaal economisch circuit’ (zonder uitzendopdrachten, en zonder vacatures van de sector arbeidsbemiddeling en selectiekantoren). Dat is 4,4% meer dan in januari 2014. De voorbije twaalf maanden werden 159.730 jobs ontvangen, dat is 3,7% meer dan de twaalf maanden voordien.

Nog lang niet bij niveau van begin 2012

Deze meest recente beschikbare cijfers bevestigen de licht stijgende trend van de laatste zes maanden (met in de laatste vier maanden steeds een stijging met ongeveer 3,5%). Deze periode werd voorafgegaan door 27 opeenvolgende maanden met dalende cijfers.

De bescheiden stijging in het laatste half jaar is echter amper zichtbaar in de grafiek met cumulatieve cijfers en is voorlopig ook onvoldoende om snel weer te evolueren naar het niveau van begin 2012.

Meer vraag naar midden- en hooggeschoolden

Zowel bij de vacatures voor midden- als hooggeschoolden wordt over 12 maanden een relatief sterke stijging geregistreerd. Het aantal vacatures met geen of nauwelijks diplomavereisten bleef echter stabiel.

Die laatste categorie maakt nog steeds 43% van alle ontvangen vacatures uit. Bij de interpretatie van deze cijfers moeten we wel in het achterhoofd houden dat ervaring of competenties hier vaak belangrijker zijn, en in veel gevallen impliciet ook een bepaald diploma suggereren.

Grote verschillen per sector

Opmerkelijk is dat de grootste toename van de vraag uit industriële sectoren komt, met name ‘metaal’ en ‘grafische nijverheid, papier en karton’. Ook daar wordt het niveau van voor de crisis evenwel nog niet behaald.

Een andere industriële sector incasseert wel klappen: voor ‘vervaardiging van transportmiddelen’ werden amper 854 vacatures gemeld in 12 maanden (tegenover meer dan 3000 in het jaar 2000). De bouw moest in een jaar tijd ook 3% prijsgeven. 

Een uitgesproken stijging van de vraag is er dan weer voor de sectoren ‘energie, water en afvalverwerking’, ‘informatica, media en telecom’, ‘horeca en toerisme’ en gezondheidszorg.

Beter in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen

Ook de regionale verschillen vallen op. Berekend op jaarbasis, is er een vrij solide toename van het aantal vacatures in Vlaams-Brabant (9,4%) en West-Vlaanderen (4,1%). Antwerpen boekt 2,5% vooruitgang (waar Mechelen meer dan 5% verliest) en Oost-Vlaanderen moet het stellen met slechts 1,8% (waar Gent pluimen verliest). In Limburg is de motor nog helemaal niet aangeslagen met een verlies van 4,4%

Gewijzigde rapportering

Sinds januari splitst de VDAB de vacatures uit het ‘normaal economisch circuit’ (zonder uitzendopdrachten) in de rechtstreeks aan de VDAB gemelde vacatures enerzijds en de via wervings- en selectiekantoren gemelde vacatures anderzijds. In de rapportering wordt alleen nog rekening gehouden met de rechtstreeks aan de VDAB gemelde vacatures. 

Bron: VDAB (vdab.be), De Standaard (standaard.be)


Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.