Aanwerven: kmo’s zien het zitten, maar nog niet helemaal

Volgens de eerste ‘kmo werkbarometer’ van Acerta, Etion en VKW Limburg zou 46 procent van de kmo-werkgevers binnen de zes maanden aanwerven, 17 procent wacht nog af, 37 procent zal het volgende halfjaar niet aanwerven. De geplande aanwervingen zijn duurzaam: er wordt vooral gedacht aan vaste contracten van onbepaalde duur (78 procent). Vaste contracten van bepaalde duur en uitzendarbeid worden beide even vaak genoemd (door 22 procent).

Van de kmo’s die rekruteringsplannen hebben, meent 65 procent dat het moeilijk wordt om geschikt personeel te vinden.

Een fit met de bedrijfscultuur en de teamgeest achten kmo’s vandaag belangrijker dan een volledige overeenstemming met het vooropgestelde profiel. Bij bedienden en arbeiders is een fit met de bedrijfscultuur bij 95,2 procent (bedienden) en 84 procent (arbeiders) van de kmo’s (zeer) belangrijk. Een fit met de teamgeest is bij 94,8 procent (bedienden) en 88,4 procent (arbeiders) (zeer) belangrijk. Terwijl iemand die zo goed als 100 procent overeenkomt met het gezochte profiel, ‘maar’ voor 68,3 procent (bedienden) en 59 procent (arbeiders) van de kmo’s (zeer) belangrijk is. Naar de functie kunnen toegroeien is meer een doel dan de kennis en vaardigheden al hebben.

Nog goed nieuws: 49 procent van de respondenten zegt geen medewerkers te zullen ontslaan binnen de zes maanden; 35 procent vindt het te vroeg om hierover uitsluitsel te geven. De verwachting vaste contracten van onbepaalde duur, van bepaalde duur of interim te moeten stopzetten, is marginaal.

Problemen en kansen

Aanwerven of behouden van personeel wordt echter geen makkie. Dit zijn de knelpunten. En de opportuniteiten voor HR-dienstverleners.

  • 66 procent heeft geen zicht op de verloning bij de concurrentie; 37 procent daarvan zou die informatie wel graag willen.
  • Kmo’s noemen de optimalisatie van hun loonbeleid (25,5 procent) als belangrijkste manier om eventuele ontslagen te voorkomen.
  • In 53 procent is er nog geen systematische evaluatie.
  • Te weinig HR, maar voortschrijdend inzicht. Van de respondenten schat 45 procent de rol van personeelsbeleid voor de algemene strategie in als groot tot zeer groot; 35 procent zou het graag een grotere rol zien spelen. Tegelijk is HR meestal een deeltaak van een medewerker, niet zelden van de bedrijfsleider zelf, en in 12 procent van de kmo’s is er een HR-verantwoordelijke.

Bon: Acerta

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.