Absenteïsme blijft ook in 2018 stijgen

In de eerste helft van 2018 zet de bijna continue stijging van het absenteïsme in de Belgische privésector sinds 2001 zich door. Zo blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 25.542 werkgevers en 201.976 werknemers.

Het totale ziektepercentage voor bedrijven tot 1000 werknemers evolueerde van 6,70 procent in de eerste helft van vorig jaar naar 6,93 procent in de eerste helft van dit jaar. Terwijl het middellange ziektepercentage (van 1 maand tot 1 jaar) op hetzelfde niveau bleef, kende het lange ziektepercentage (langer dan 1 jaar) een stijging met 4 procent en het korte ziektepercentage (minder dan 1 maand) een stijging met 6 procent.

Steeds langer afwezig

Lange afwezigheden bepalen steeds meer het totale absenteïsme. In 2001 bedroeg het aandeel lange afwezigheden nog 25 procent van het totale ziektepercentage, in 2018 is dat al 41 procent (telkens eerste helft van het jaar). Dit betekent dat op een gemiddelde werkdag in 2001 een op vier afwezige werknemers sinds langer dan een jaar thuis was. In 2018 is al bijna een op de twee afwezigen langer dan een jaar ziek.

Bij 50-plussers is dit aandeel lange afwezigheden het hoogst (60 procent versus 29 procent bij 30-49 jarigen en 5 procent bij werknemers jonger dan 30), maar ook arbeiders (46 procent versus 34 procent bij bedienden) hebben met veel lange afwezigheden te maken.

Ook jongere werknemers afwezig

Hoewel het aandeel afwezigen het hoogst is bij de oudste werknemers, stijgt het aantal langdurige afwezigheden sinds 2001 verhoudingsgewijs sterker in de jongere leeftijdsgroepen. “Een verklaring voor de sterke evolutie van het langdurig absenteïsme ligt dus niet alleen bij de proportioneel groeiende groep oudere werknemers die altijd al meer lange afwezigheden telde (door ouderdomsziektes en door natuurlijke slijtage van spieren en gewrichten, maar ook slijtage door jarenlang werken in een fysiek zware job). Daarnaast zijn ook psychosociale problemen in belang gestegen als oorzaak van lange afwezigheden”, observeert Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex.

Er is ook goed nieuws. Op basis van de evolutie van de absenteïsmecijfers tot nog toe, van demografische evoluties en van de evolutie van de mentale en fysieke gezondheid van werknemers, verwacht de HR-dienstverlener dat de stijging van het langdurig absenteïsme zal vertragen. “We verwachten een minder sterke stijging dan de voorgaande jaren omdat we in de eerste helft van dit jaar een toename zien van het aantal verzoeken tot re-integratie door werkgevers en adviserend geneesheren. Bij ruim de helft van de verzoeken leidt dit wel nog tot een ontslag om medische redenen, en dus niet tot re-integratie bij de huidige werkgever. Maar dit is alvast beter dan arbeidsongeschikt blijven, want het opent mogelijkheden voor een job elders”, zegt Heidi Verlinden.

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Payroll Manager

FSMA

IT-recruiter

Projinit

Payroll Officer

ALDI

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.