Absenteïsme ook voor kmo’s een steeds groter probleem

Ook in 2017 zet de bijna continue stijging van het absenteïsme in de Belgische privésector sinds 2001 zich door. Het totale ziektepercentage voor bedrijven tot 1000 werknemers evolueerde van 6,58 procent in 2016 tot 6,88 procent in 2017. Op een gemiddelde werkdag in 2017 waren in totaal 7 werknemers op 100 afwezig: 2 werknemers op 100 korter dan een maand, 2 sinds een maand tot een jaar en (bijna) 3 sinds langer dan een jaar.

Hoofdverantwoordelijke voor deze continue opwaartse evolutie is nog steeds het langdurig absenteïsme (afwezigheden langer dan een jaar wegens ziekte): dat stijgt van 2,68 procent naar 2,82 procent. Nieuw is dat in 2017 ook het ‘middellange’ ziektepercentage (van 1 maand tot 1 jaar) bijdraagt aan deze stijgende trend (van 1,87 procent naar 1,99 procent).

Terwijl het korte ziektepercentage (minder dan 1 maand) stabiel bleef (van 2,04 procent naar 2,07 procent), kende het lange ziektepercentage een stijging met 5 procent en het middellange ziektepercentage een stijging met 6 procent.

Kmo’s ontsnappen niet aan de problematiek

Niet alleen grote bedrijven, maar ook kmo’s hebben met een stijgend aantal lange afwezigheden te maken. Sinds de crisis in 2008 is het percentage werknemers dat op een gemiddelde dag sinds langer dan een jaar afwezig is met 60 procent gestegen in de kleinste tot zelfs 120 procent in de grootste kmo’s.

In de microbedrijven (minder dan 10 werknemers) komen afwezigheden minder frequent voor, maar als ze er zijn, zijn ze wel langdurig van aard. De weinig frequente maar langdurige afwezigheden zijn het meest uitgesproken in bedrijven tot 5 werknemers. Afwezigheden duren daar gemiddeld zelfs iets langer dan in bedrijven vanaf 1000 werknemers: 20,18 versus 18,30 werkdagen per ziektemelding in 2017. Een werknemer meldt er zich gemiddeld 0,59 keer ziek per jaar (ter vergelijking: een gemiddelde Belgische werknemer meldt zich 1,06 keer ziek voor een duur van 16,3 werkdagen).

Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex: “Deze werknemers blijven pas thuis als het écht niet anders kan: bij een probleem dat een lange behandeling of een lang herstel vraagt. Soms zelfs doordàt ze te lang hebben doorgewerkt. Vandaar de erg lange duur van die zeldzame afwezigheden in microbedrijven.”

Voor bedrijven tot 200 werknemers geldt: hoe groter het bedrijf, hoe frequenter de afwezigheden. Dit betekent ook dat een groeiende kmo met steeds meer ziektemeldingen te maken krijgt. Dat weegt zwaar op de organisatie. De grootste hebben zelfs een frequentie die hoger ligt dan in bedrijven met 500 tot 1000 werknemers: 1,31 versus 1,21 ziektemeldingen per persoon in 2017. De grootste hebben ook meer dan dubbel zoveel ziektemeldingen per persoon te verwerken als de kleinste (1,31 versus 0,59).

Maatschappelijke evoluties als oorzaak

Net als bij de grote bedrijven, zijn er ook in de kmo’s drie kernredenen voor het stijgend aantal lange afwezigheden: vergrijzende en meer actieve werknemers, chronische werkstress en sedentaire leefstijl.

  1. Het percentage 55-plussers is even hoog en evenzeer groeiend in kmo’s als in grote bedrijven. Kenmerkend voor deze groep is hun langdurig absenteïsmepatroon, dat ook in kmo’s zorgt voor een opwaartse druk op het lange ziektepercentage.
  2. Ook kleine organisaties kampen met toenemende stress, zowel in het privéleven als in het professionele leven. Ze stellen een stijgend aantal burn-outgevallen vast en daardoor meer lange afwezigheden.
  3. Steeds meer werknemers zitten te veel en bewegen te weinig. Bovendien beschikken kmo’s over een kleiner budget voor ergonomische middelen, zoals aanpasbare bureaus en stoelen.

Daling niet voor meteen

Securex verwacht dat het langdurige absenteïsme de komende jaren verder zal stijgen. Enerzijds is er een stijgende langetermijntrend waar te nemen in het langdurige absenteïsme van de afgelopen jaren. Anderzijds zorgen demografische evoluties zoals de vergrijzing en een hogere activiteitsgraad van 55-plussers ervoor dat het typisch langdurige absenteïsme van oudere werknemers nog zwaarder zal doorwegen op de totaalcijfers.

Ook de problematiek op het vlak van mentale en fysieke gezondheid doet dit absenteïsme verder stijgen. Het aantal werknemers met een verhoogd risico op burn-out steeg tussen 2014 en 2017 zelfs met 70 procent. Niets wijst erop dat de toenemende werkdruk en vervlechting van werk en privé binnenkort een halt wordt toegeroepen. De aandacht van werkgevers voor mentale belasting is al 4 jaar stabiel.

Heidi Verlinden: “Hoewel de daling niet voor meteen is, is de stijging minder sterk geworden. Dit kan verklaard worden door de nieuwe re-integratiewet die in december 2016 in werking trad, alsook door de maatregelen door de overheid en bedrijven.”

Bron: Securex (securex.be)

 

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.