Acht op de tien bedienden kregen loonopslag in eerste jaarhelft

Het voorgaande blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Acerta van de loongegevens van een staal van 24.000 bedienden uit het aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC200).

Er kunnen drie types van loonsverhogingen onderscheiden worden: de indexering van de lonen, een algemeen afgesproken loonsverhoging op sector- of ondernemingsniveau en andere loonsverhogingen, bijvoorbeeld omwille van anciënniteit, promotie, verbreding van de functie of goede bedrijfsresultaten. Deze laatste vorm wordt ook wel de ‘loondrift’ genoemd.

Uit de analyse blijkt echter dat er in de periode januari – augustus 2018 in het paritair comité 200 geen indexering of sectorverhoging plaatsvond. Voor 80 procent van de onderzochte bedienden bedroeg de loondrift maximaal 1 procent van hun loon in deze zes maanden.

Het gemiddelde bedrag van de loonsverhogingen als gevolg van loondrift komt voor deze populatie neer op 22,6 euro. Een hogere loonstijging was er voor 13 procent, van gemiddeld 142 euro tot 623 euro, ten gevolge van promotie of verbreding van de functie. Een kleine minderheid van de bedienden (8,34 procent) kreeg meer dan 5 procent loonsverhoging.

Bron: Acerta

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.