Achteruitgang van de uitzendactiviteit in mei

Deze afname is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met 3,10 procent in het arbeiderssegment en met 3,52 procent in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand mei van vorig jaar liet de uitzendsector een stijging met 3,11 procent optekenen (tegenover +11,80 procent in april 2017). Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met 5,60 procent in het arbeiderssegment en een afname met 0,25 procent in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 265,8 punten in mei 2017 tegenover 274,8 punten in april. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 1995 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

De achteruitgang kan als een loutere kalendercorrectie worden beschouwd. De positieve trend die Federgon heeft waargenomen, houdt aan en wordt ook bevestigd door een toename van de activiteit: 3,11 procent hoger dan een jaar geleden.

Bron: Federgon (federgon.be)

 

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.