De strategische change-rol van HR

Zowat iedereen die dit blad leest, zal het met me eens zijn als ik zeg dat HR anno 2020 zijn leidende rol steeds meer opneemt in de bedrijfscontext. HR wordt steeds vaker geconsulteerd in strategische keuzes of, vaak meer nog, speelt daarin een cruciale rol. Omdat bedrijven vandaag steeds frequenter worden geconfronteerd met verandering, wordt van HR verlangd dat change management expliciet als een kerncompetentie wordt gedefinieerd. Logisch dat een HR-certificering als Top Employers op die trend inspeelt. Graag bied ik u een blik op wat er op dat vlak van een deelnemer aan het certificeringsprogramma verwacht wordt.

Ondernemen in crisis: personeelskosten verlagen of opteren voor ontslag?

De impact van de coronacrisis en de lockdown is groot. Veel kmo’s en kleine zelfstandigen voelen de gevolgen nog steeds: een dalende omzet, minder nieuwe klanten, oplopende kosten. Ondanks alle steunmaatregelen moeten ondernemingen soms ingrijpende beslissingen nemen en werknemers ontslaan. Een dure en zware procedure, die niemand graag opstart. Daarom onderzoeken werkgevers best eerst of ze kunnen besparen op personeelskosten. Een bijdrage van Iris Tolpe, Director Legal & Business Consultancy bij Securex.

Social distancing op het werk: Wordt digitale rekrutering en thuiswerk de echte toekomst?

Intussen zijn we zes maanden na de light lockdown van maart en beginnen we aan een nieuwe periode van strenge beperkingen op onze sociale contacten. Thuiswerk en digitaal werken worden tot nader order opnieuw de regel. Zal onze manier van werken voorgoed veranderen? Charlotte Castelein en Nancy De Coensel van Bakker & Partners, vertrekken van hun eigen ervaring om een antwoord te formuleren.

Teams motiveren na de crisis

Team knowlegde is de gedistribueerde kennis binnen het team, over het team. Die teamkennis is cruciaal om een team te laten functioneren, in het bijzonder in de nasleep van de coronacrisis. Een bijdrage van Arnaud Trenvouez, R&D Program Manager bij PerformanSe.

Delen van medewerkers

Het deelplatform Bridge bouwt bruggen tussen bedrijven om werknemers uit te wisselen wanneer dat nodig is. Het lijkt ons de manier voor bedrijven om hun mensen niet op non-actief te moeten zetten, of erger nog, ze te moeten ontslaan. Wanneer de disruptie weliswaar ingrijpend maar tijdelijk is, zoals nu met de coronacrisis, blijft terugkeren naar de job bij de eerste werkgever steeds een optie. Een bijdrage van Kathelijne Verboomen, Director van het Acerta Kenniscentrum.

Leidinggeven in onzekere tijden

Belgische organisaties hebben in de coronacrisis veel oog voor het welzijn van hun personeel. Toch blijft onze angst en de werkdruk hoog in deze crisis en dat vergt inspanningen van ons allemaal. Wat kunnen leidinggevenden doen om angst en onzekerheid bij hun werknemers weg te nemen?

Naar een cultuur van waardering

67 procent van de Belgen zegt van zichzelf (zeer) betrokken te zijn. Daarmee heeft België meer betrokken medewerkers dan bijvoorbeeld Nederland, het Verenigd Koninkrijk of Ierland, zo blijkt uit onderzoek van Achievers, specialist op vlak van erkenning. Dat mooie resultaat mag ons echter niet afleiden van de kleine minderheid die veel minder, of helemaal niet, betrokken is.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen