< Terug naar overzicht

Absenteïsme: Meer beweging, minder verzuim (Heidi Verlinden, Securex)

De meest recente absenteïsmecijfers tonen aan dat het langdurig verzuim alweer gestegen is. Opvallend is dat steeds meer dertigers langer dan een jaar afwezig zijn. Het belang van beweging neemt alleen maar toe.

In 2016 bedroeg het ziektepercentage – het aandeel medewerkers dat afwezig is wegens ziekte of privéongeval ten opzichte van de totale werknemerspopulatie – 7,26 procent. Dit wil zeggen dat op een gemiddelde werkdag meer dan 7 werknemers op de 100 afwezig zijn. In 2015 bedroeg het ziektepercentage nog 6,95 procent.

Al enkele jaren is de stijging te verklaren door het steeds toenemende aantal langdurige afwezigheden. Terwijl het korte (minder dan een maand) en middellange (van een maand tot een jaar) absenteïsme stabiel bleven (respectievelijk gaat het over 2,13 en 2,02 procent), steeg het langdurig verzuim (meer dan één jaar) van 2,84 procent in 2015 naar 3,11 procent in 2016. Dit wil zeggen dat het aantal langdurige afwezigheden met bijna 10 procent is gestegen.

Ook en vooral jonge werknemers

Opvallend is dat vooral jonge werknemers steeds langer afwezig zijn. In 2016 steeg het aantal langdurig afwezigen met 16 procent in de leeftijdscategorie 35-39 jaar en met 13 procent bij de 40-44-jarigen. Het aantal dertigers dat meer dan één jaar afwezig is, verdubbelde de afgelopen vijf jaar en verdrievoudigde in tien jaar tijd. Die trend zal vermoedelijk ook de komende jaren aanhouden.

De twee voornaamste redenen waarom medewerkers langdurig afwezig zijn, zijn psychische problemen en spier- en gewrichtspijnen. Op psychisch vlak is vooral stress de boosdoener, al zijn er ook steeds meer andere breinproblemen zoals depressie of angststoornissen. Opvallend is ook hier de groep van dertigers: zij zien hun stress het sterkst stijgen en krijgen het moeilijkst van al werk en privé in balans.

Beweging troef

Een belangrijk factor als het gaat om spier- en gewrichtsklachten is een tekort aan beweging. Niet alleen houdt een actieve leefstijl – minder sedentair gedrag, meer matig of intensief bewegen – spieren en gewrichten gezond, het zorgt ook voor minder vermoeide ogen, een lager risico op hart- en vaatziekten, bepaalde vormen van kanker en op diabetes type 2. Maar een gezonde leefstijl met voldoende beweging voorkomt ook overmatige stress en werkt preventief tegen Alzheimer.
Alleen: vandaag bewegen we veel minder dan vroeger. De wereld en dus ook de onderneming is zo georganiseerd, dat lichaamsbeweging vaak overbodig is. Het vergt een expliciete keuze om te bewegen en een actieve levensstijl aan te houden.
Vanuit de wetenschap weten we dat er vier normen zijn die bepalen hoeveel een volwassene moet bewegen om een positief effect op de gezondheid te realiseren:

  • Zitnorm: probeer lang zitten zo veel mogelijk te beperken door om het half uur even recht te staan en de benen te strekken. Twee uur rechtstaan of wandelen tijdens de werktijd is het minimum.
  • Beweegnorm: beweeg elke dag een halfuurtje matig intensief, bijvoorbeeld door te fietsen, wandelen, ...
  • Sportnorm: sport minstens drie keer 20 minuten per week. Opgelet: je hebt zelf de keuze tussen de beweegnorm en de sportnorm: je kan ofwel elke dag een half uur matig intensief bewegen, ofwel drie keer per week 20 minuten bewegen met een hogere intensiteit.
  • Stretchen en spierversterkende oefeningen: dergelijke oefeningen zorgen ervoor dat onze botten sterk blijven en ons lichaam de belasting op het werk aankan.

In het licht van de steeds toenemende afwezigheden is het niet verwonderlijk dat steeds meer organisaties zelf investeren in een meer actieve levensstijl voor hun medewerkers. Dat is overigens ook volledig in hun eigen belang: iedere euro die een onderneming investeert in haar gezondheidsbeleid, doet de absenteïsmekosten met 2,50 tot 4,90 euro dalen. Nemen werknemers zelf ook initiatief voor een gezonde levensstijl, dan versterkt dat effect nog.

De auteur, Heidi Verlinden, is HR Research Expert bij Securex. Zij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen