< Terug naar overzicht

Absenteïsme: Vermijd onterechte ziektemeldingen

Securex berekende dat een op vier werknemers jonger dan 25 jaar zich al eens ziekmeldde zonder echt ziek te zijn. Nochtans zijn er vaak wettelijk geregelde alternatieven. Door te informeren, te integreren en te stimuleren, kunnen werkgevers het aantal onterechte ziektedagen terugdringen. Dat schrijft HR Research Expert Heidi Verlinden.

Twaalf procent van alle werknemers heeft zich al eens ziekgemeld zonder ziek te zijn. De studie van Securex leert dat 31 procent zo’n snipperdag gebruikt om voor een ziek familielid te zorgen. Zeventien procent geeft aan nood te hebben aan rust na een drukke periode. Andere redenen zijn: te belastende woon-werkverplaatsingen, moeilijke combinatie van werk en privé, een conflict op het werk, familieproblemen en een gebrek aan motivatie of erkenning op het werk. In 6 procent van de gevallen nam de werknemer het heft in eigen handen nadat een verlofaanvraag geweigerd was.

Opvallend: het aantal onterechte ziekteafwezigheden ligt bij werknemers tot 25 jaar twee keer hoger dan bij de oudere collega's. Een op vier jonge werknemers heeft zich ooit al ziekgemeld zonder ziek te zijn, terwijl dat bij de andere werknemers 'slechts' 11 procent is. Even terzijde: er zijn meer medewerkers die ziek komen werken, dan medewerkers die gezond thuisblijven.

In veel gevallen is er voor de onterechte ziektemelding een valabel alternatief. Wanneer een gezinslid ziek is of wanneer er ernstige schade aan de woning is, kan de werknemer ‘verlof om dringende reden’ (maximum tien dagen per jaar) inroepen. Is er in de familie een huwelijk of sterfgeval, dan heeft de medewerker recht op 'klein verlet'.

Anders is het wanneer de medewerker 'ziek' thuisblijft omwille van de werkdruk of het gebrek aan motivatie of erkenning. In dat geval zou hij/zij bij zijn leidinggevenden, de vertrouwenspersoon, de personeelsdienst of de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk moeten terechtkunnen. Een goed gesprek kan het startsein zijn om aan de eigenlijke oorzaken te werken.

Drie eenvoudige oplossingen

Voorkomen is beter dan genezen, zeker wanneer blijkt dat de medewerker helemaal niet ziek is. Drie eenvoudige oplossingen kunnen het aantal onterechte ziektemeldingen terugschroeven: informeren, integreren en stimuleren.

  • Door medewerkers, in het bijzonder de vaak nog onwetende jongere collega's, over de alternatieven te informeren, zullen zij zich minder genoodzaakt zien een ziekte te veinzen. Ook al is het resultaat hetzelfde – hij of zij is er die dag niet – u weet waarom dat zo is en hoeft zich over de motivatie van de werknemer geen zorgen te maken.
  • Jongeren snel in het team en de organisatie integreren helpt eveneens. Betrek hem of haar ook bij de grotere, belangrijke projecten in plaats van alleen de 'junior-taken' toe te vertrouwen. Wanneer de verbondenheid met collega's, de organisatie en het werk sterker is, zal hij/zij minder geneigd zijn onterecht afwezig te zijn.
  • Stimuleer de jonge werknemers om zichzelf te zijn. Als u de taken volgens de sterktes en interesses van elk teamlid verdeelt, zal iedereen meer geëngageerd zijn.

De ultieme oplossing is focussen op (haalbaar) resultaat in plaats van gepresteerde tijd, binnen een cultuur van vertrouwen. Dan kan de werknemer zelf beslissen om later te starten wanneer zijn/haar kind ziek is of om thuis te werken wanneer er dringende herstellingen aan de woning moeten gebeuren.

De auteur, Heidi Verlinden, is HR Research Expert bij Securex. Zij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen