< Terug naar overzicht

Alles wat u moet weten over outplacement

Als ondernemer is de kans groot dat u ooit met een situatie geconfronteerd wordt waarbij u afscheid moet nemen van een medewerker. Dat is uiteraard geen eenvoudig moment, en naast het emotionele aspect zijn er vaak ook vragen omtrent uw verplichtingen tegenover de ontslagen werknemer. Kathy Rosseel, verantwoordelijke van de afdeling Career Management bij Daoust, geeft tekst en uitleg.

Wat zijn uw wettelijke verplichtingen?

Volgens de Belgische wetgeving bent u verplicht outplacement aan te bieden in volgende gevallen:

  • Bij het ontslag van een werknemer met minstens dertig weken opzegtermijn – onafhankelijk of de opzegtermijn gepresteerd of uitbetaald wordt. Dit noemen ze het algemeen stelsel.
  • Bij het ontslag van een werknemer die minstens halftijds werkt, minstens 45 jaar oud is én minstens één jaar anciënniteit in uw onderneming heeft opgebouwd. Dit wordt het bijzonder stelsel genoemd. Opgelet, dit geldt niet voor de publieke sector.

Om een kwalitatief outplacement te kunnen aanbieden, kan u best beroep doen op een gespecialiseerd outplacementkantoor. Dit kantoor kan u helpen en adviseren bij het kiezen van de juiste formule en het volgen van de procedure, en u een modelbrief bezorgen om te verzenden naar de ontslagen werknemer.

Kathy Rosseel
“Verplicht of niet, outplacement is zowel voor de ontslagen werknemer als voor uw onderneming een goede zaak en draagt bij aan uw employer branding, want zelfs ontslagen werknemers kunnen ambassadeurs zijn voor uw bedrijf.”
© GF

Wat is een outplacementbegeleiding?

Outplacement is een vorm van begeleiding waarbij de ontslagen werknemer gecoacht wordt om een beter zicht te krijgen op zijn of haar sterke punten en ontwikkelpunten, en om een concreet actieplan op te stellen en te volgen om zo een nieuwe job te vinden die bij hem/haar past.

De begeleiding kan individueel of collectief zijn, of een mengvorm van beide afhankelijk van de gekozen formule en het aanbod van het outplacementkantoor.

Het is belangrijk dat de coach bij de begeleiding rekening houdt met het profiel, de persoonlijkheid en de moeilijkheden of problematiek van de ontslagen werknemer om hem of haar zo goed mogelijk en met voldoende empathie te begeleiden. Daarnaast zijn ook de bereikbaarheid van het kantoor en de taal van de begeleiding belangrijk om een begeleiding in de best mogelijke omstandigheden te kunnen voorstellen.

De ontslagen werknemer heeft recht op een outplacementbegeleiding van zestig uur gespreid over maximaal twaalf maanden. Daarom is het ook belangrijk dat hij of zij deze begeleiding dicht bij huis kan volgen.

Er is één geval dat we nog niet hebben toegelicht. Sinds april 2019 bent u ook wettelijk verplicht outplacement aan te bieden bij een contractbreuk wegens medische overmacht na een onsuccesvol re-integratietraject. Het outplacementkantoor zal hiervoor een aangepast begeleidingsprogramma opstellen.

Wanneer is outplacement niet verplicht?

Wanneer het om een ontslag om dringende redenen gaat of de werknemer niet voldoet aan de eerder genoemde voorwaarden, bent u niet verplicht om een outplacementbegeleiding aan te bieden.

U kan er echter zelf voor kiezen om de begeleiding toch aan te bieden, eventueel in een verkorte vorm. Verplicht of niet, outplacement is zowel voor de ontslagen werknemer als voor uw onderneming een goede zaak. Werknemers behandelen met voldoende aandacht en respect, ook bij het afscheid, maakt deel uit van een humaan loopbaanmanagement en dat is belangrijk van de onboarding tot de offboarding. Dit draagt ook bij aan uw employer branding, want zelfs ontslagen werknemers kunnen ambassadeurs zijn voor uw bedrijf.

Een goede outplacementbegeleiding helpt de voormalige werknemer om met zijn/haar emoties om te gaan, om het ontslag op een meer neutrale manier te bekijken en om er een constructief verhaal van te maken.

De auteur, Kathy Rosseel, is verantwoordelijke van de afdeling Career Management bij Daoust. Zij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen