< Terug naar overzicht

Corona, de katalysator voor een ander mobiliteitsbeleid?

Tijdens de lockdown, terwijl werkgevers en werknemers een andere manier van werken moesten ontdekken, kwam heel wat in vraag te staan. Zo ook het mobiliteitsmodel, dat helemaal is afgestemd op koning auto. Zullen we na de lockdown opnieuw onze kostbare tijd dag na dag opofferen in de file? Zouden we die tijd niet beter kunnen besteden aan leuke momenten met de familie of aan recreatieve, sportieve of artistieke hobby’s?

De eerste signalen lijken aan te tonen dat de gezondheidscrisis een ongeziene impact had op de manier waarop burgers mobiliteit opvatten. Uit een studie door adviesbureau Espaces-Mobilités blijkt dat 75 procent vindt dat het tijd is om het mobiliteitsbeleid en het beheer van de openbare ruimte bij te sturen. 62 procent pleit voor meer ruimte voor voetgangers en 70 procent is voorstander van nieuwe fietspaden.

Wat de goede voornemens in het post-COVID tijdperk betreft, verklaart 43 procent van de in deze studie bevraagde personen dat ze gedeeltelijk tot volledig hun eigen mobiliteitsgewoonten zullen wijzigen na de lockdown en dat ze onder meer voorrang gaan geven aan zachte mobiliteit (fiets of step) en aan gedeelde mobiliteitsoplossingen.Étienne Rigo (Modalizy):

"'Smart mobility'-oplossingen maakt het voor organisaties makkelijker om de overstap te maken naar multimodaliteit"
© GF

Het valt niet te ontkennen dat de coronacrisis als een katalysator heeft gewerkt en dat bedrijven er alle belang bij hebben om deze opportuniteit voor verandering aan te grijpen. Dit is het uitgelezen moment om een meer flexibel en duurzaam mobiliteitsbeleid uit te rollen. Ook de overheid zou daarbij winnen, wetende dat files in België tussen één en twee procent van het bbp afromen volgens cijfers van de OESO. Files verminderen zou dit verlies aan nationale rijkdom kunnen beperken, wat toch geen onbelangrijk argument is in de huidige context van fors teruggevallen economische groei.

Slimmere mobiliteit

'Smart mobility'-oplossingen maakt het voor organisaties makkelijker om de overstap te maken naar multimodaliteit – een combinatie van transportmodi al naargelang de noden van dat moment.

Modalizy ontwikkelde drie producten die een vereenvoudigd beheer van het mobiliteitsbeleid binnen de HR-departementen garanderen. Elke oplossing van Modalizy biedt een antwoord op specifieke noden. Zo biedt de Modalizy Pass Mastercard een rechtstreekse en snelle toegang tot het volledige mobiliteitsaanbod in België en in Europa (openbaar vervoer, trein, fiets of deelstep, deelauto, parkings, co-working spaces…). De Modalizy Budget Mastercard garandeert dan weer een optimaal beheer van pijler 2 van het mobiliteitsbudget. En de Modalizy Flex Mastercard, tot slot, is het ideale werkinstrument in het kader van het cafetariaplan.

Volgens de enquête van Espaces-Mobilités was de fiets vóór de coronacrisis het belangrijkste vervoermiddel voor 19 procent van de respondenten – voor meer dan 30 procent in Brussel, zelfs. Na de crisis zou maar liefst 34 procent bereid zijn om zich vaker met de fiets te verplaatsen. Het enthousiasme voor de tweewieler is vooral te merken in de straten van de hoofdstad. En de Brusselse beleidsmakers hadden daar oren naar door op het gewestelijk grondgebied 'slow streets' en 40 km aan tijdelijke fietspaden te creëren. Deze noodmaatregelen beantwoorden op die manier aan de prioriteiten van het mobiliteitsplan Good Move, dat begin dit jaar werd goedgekeurd en dat de ambitie koestert om tegen 2030 het autoverkeer in de stad drastisch terug te dringen.

De fiets, al dan niet in combinatie met het openbaar vervoer, is een vervoersmodus die te allen prijze aangemoedigd moet worden. Vandaar dat het voortaan ook mogelijk is om met de Modalizy-kaart een fiets aan te kopen in de gespecialiseerde handel. De huidige crisis biedt een unieke gelegenheid voor een globale denkoefening over mobiliteit en wij zijn bijzonder tevreden daaraan te kunnen bijdragen met een aantal innovatieve oplossingen.

Étienne Rigo
CEO
Modalizy

Voor meer info, ga naar modalizy.be

< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen