< Terug naar overzicht

De Cav’ Case


De Cav’ Case toont heel wat gelijkenissen met situaties in de bedrijfswereld, als is er ook op zijn minst één groot verschilpunt. De loopbaan van een topsporter is immers heel beperkt in de tijd, wat de drang om er op korte termijn het maximum uit te halen begrijpelijk maakt.

Talent…

Ongetwijfeld moeten we de Britse wielrenner Mark Cavendish beschouwen als een uitzonderlijk sprinttalent. In de veronderstelling dat alles ‘clean’ gebeurt, kunnen we alleen maar vaststellen dat hij over de specifieke eigenschap beschikt om een wedstrijd in de sprint naar zijn hand te zetten. Hij levert daarbij excellente resultaten af voor zijn ploeg en zijn teamgenoten. En dus was de strategie van zijn werkgever Team Sky het behalen van zoveel mogelijk ritoverwinningen in de Tour met als speerpunt Marc Cavendish.
Vanuit deze strategie en doelstellingen werd het team in een recent verleden – succesvol – samengesteld, versterkt en doelgericht getraind. Niets of niemand leek opgewassen tegen de ‘Mann Express’ wanneer het op een massaspurt aankwam.

… en context

Ondertussen zijn echter met de komst en de ontwikkeling van ene Bradley Wiggins de strategie en de doelstellingen binnen Team Sky drastisch bijgesteld: niet langer ritoverwinningen zijn het doel, wel het winnen van de Ronde van Frankrijk zelf. En daar is een heel ander team en een heel andere kopman voor nodig die Team Sky lijkt gevonden te hebben.
Met andere woorden: de context en de doelstellingen waarvoor Cavendish destijds vanuit zijn talent koos voor Team Sky, zijn niet meer dezelfde. En laat nu juist die context heel belangrijk zijn voor talentvolle, intrinsiek gemotiveerde individuen. Uit een recent onderzoek in Nederland naar de redenen van vertrek bij zo’n specimen blijkt dat juist onvoldoende waardering, ontevredenheid over de relatie met de leidinggevende en onvoldoende groeimogelijkheden de ideale cocktail vormen om voor de deur te kiezen. Herkent u de cocktail?

Of gouden kooien…

Het zich beroepen op een afkoopsom om iemand binnen de organisatie te houden, doet ons denken aan de berekening van opzegvergoedingen voor hogere bedienden via de formule-Claeys, de bepalingen in allerlei scholingsbedingen met betrekking tot het volgen van langlopende opleidingen en andere illusies over het kunnen boeien van talentrijke werknemers die worden ingekapseld in tal van contractuele bepalingen en/of opstapclausules. Wij geloven hier niet in.
Ofwel komt Team Sky intern tot een eerbaar compromis, waarin ook Cav’ zich kan vinden, ofwel werkt het team mee aan een lucratieve transfer. In alle andere gevallen dreigt het team met een dure, ontevreden en gefrustreerde medewerker te zitten, die voor tweespalt dreigt te zorgen in de ploeg – en van wie bovendien de marktwaarde zal dalen, gezien de prestaties niet meer zullen volgen.
Zeker gezien de wissel op niveau van strategie binnen Team Sky lijkt het ons aangewezen om voor het tweede scenario te kiezen, en niet na te laten Cavendish openlijk te bedanken voor zijn bijdrage die ervoor gezorgd heeft dat het team vandaag de ambitie kan koesteren om de Tour te winnen. Op die manier kan Cav’ opnieuw op zoek gaan naar een context waarin zijn talent het best tot zijn recht komt: een team dat gaat voor zoveel mogelijk ritoverwinningen in een spurt… en strijkt bovendien Team Sky nog een behoorlijke transfersom op.
Tot eenieders voldoening.

< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen