< Terug naar overzicht

De groeipijnen van HNW


Uit diverse ervaringen van bedrijven met het Nieuwe Werken blijkt andermaal dat wie blindelings  inspeelt op een hype zonder bredere omkadering en zonder oog voor belangrijke randvoorwaarden, vaak terugkomt van een kale reis (zie www.human-interest.be/nl/yahoo-is-right-telework-is-inefficient-but-thats-not-the-point). Nochtans wijst de idee van het Nieuwe Werken op een dieperliggende behoefte bij een steeds groter wordende groep werknemers en bedrijfsleiders.

Willen we evolueren naar een inclusieve arbeidsmarkt, waarop iedereen aan bod kan komen naar zijn mogelijkheden en rekening houdend met zijn behoeften en ambities, dan zullen we hoe dan ook stereotiep denken over werkomstandigheden, werkinhoud, werkplaats en werkvoorwaarden moeten verlaten, en ruimte scheppen voor ‘maatwerk’. Bovendien worden bedrijven en werknemers uitgedaagd door een overheid die absoluut wil dat iedereen die ‘oren en poten’ heeft aan de slag gaat (zie http://www.human-interest.be/nl/poten-en-oren).

Werken aan een nieuwe manier van kijken naar werk is echter geen ‘gratis lunch’. Het vereist heel wat meer dan een paar lucratieve toegevingen op het vlak van werkplaats en werktijd. Het vraagt inspanningen op het vlak van visie en cultuur , van leiderschap, infrastructuur en communicatietechnologie, en zeker ook van waarden als vertrouwen (zie http://www.human-interest.be/nl/telework-and-trust-a-second-view-on-the-yahoo-case) en verantwoordelijkheid.

De realisatie vraagt de inzet van zowel werknemers als werkgevers en dient neer te komen op een ‘triple win’: voor de organisatie (en dus ook voor de klant), het individu én het team. Enkel wanneer hieraan voldaan wordt, kan er sprake zijn van een geslaagd huwelijk.

We zullen hoe dan ook op zoek moeten gaan naar nieuwe recepten om loopbanen en loopbaankansen op een fundamenteel andere manier te ondersteunen, zodat meer mensen aan bod kunnen komen op de arbeidsmarkt én zij ook langer professioneel actief kunnen en willen blijven. Daarom blijven wij geloven dat het voor elk bedrijf de moeite loont om bedrijfsspecifiek de mogelijkheden in de geest van de principes van het Nieuwe Werken in kaart te brengen en op een doordachte wijze progressief te realiseren.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen