< Terug naar overzicht

De opmars van atypische werkvormen: Behoefte aan ‘total talent management’-benadering groeit

De arbeidsmarkt verandert. Werkende individuen vragen meer autonomie en flexibiliteit op diverse aspecten van de arbeidsrelatie: werkplaats, werktijd, werkinhoud én werkstatuut. En organisaties hebben op hun beurt behoefte aan het snel kunnen inschakelen van expertise ‘on demand’ in het kader van multidisciplinaire projecten. Zowel intern als extern (bij hun klanten).

Wanneer we kijken naar de spelers op de markt die op dit moment vraag en aanbod met elkaar in contact brengen, zien we een evolutie. Vandaag bieden platformen niet enkel een forum aan vragers en aanbieders. Ze bieden meer en meer diensten aan die veel verder reiken dan de pure ‘matching’.

In een nieuw ‘Securex Focus Report’ gaan we dieper in op deze spelers en proberen we hen in kaart te brengen. Dit rapport is het resultaat van een intense samenwerking tussen Securex en de HEC Lentic (Ulg), in het kader van een professorship. Een eerste rapport in deze reeks werd exact een jaar geleden gelanceerd onder de titel ‘Evolutie van atypische werkvormen in België’ (2017).

Niet marginaliseren

Hoewel een aantal arbeidsmarktexperts het fenomeen van de freelancers en zelfstandigen in bijberoep blijft marginaliseren, durven wij dit op basis van een aantal evoluties betwijfelen. Niet het minst omdat organisaties niet alleen aangeven dat zij hun ‘flexibele schil’ willen uitbreiden, maar ook gezien de structurele schaarste op de arbeidsmarkt, die daadwerkelijk dreigt de groei te hypothekeren.

Bedrijven voelen de noodzaak om op korte termijn naar alternatieven te zoeken. We stellen ook vast dat freelancers hooggeschoolde kenniswerkers zijn, die bewust kiezen om in partnership met organisaties samen te werken en niet langer in een relatie van hiërarchische ondergeschiktheid die eigen is aan de klassieke arbeidsovereenkomsten. Zij worden in de praktijk dikwijls rechtstreeks ingehuurd op contractbasis door het management zelf en/of via de aankoopdienst. Op die manier weet HR zelfs niet meer om hoeveel mensen het juist gaat, en is het beeld over de omvang en evolutie van de flexibele schil ten opzichte van de vaste tewerkstelling diffuus.

Opportuniteit voor HR

Hier ligt dan ook een opportuniteit voor HR om zich te profileren als een échte businesspartner. Het impliceert een ‘total talent management’-aanpak. Een aanpak die zich dus niet beperkt tot het beheer van de medewerkers die op de payroll van de organisatie staan, maar ook begaan is met medewerkers die niet via het klassieke arbeidscontract met de organisatie verbonden zijn. Een HR dat betrokken en mee verantwoordelijk is voor het volgen en het strategisch meedenken rond de verhouding vaste/flexibele werkkrachten in de organisatie. Een HR dat zich wel degelijk bewust is van de impact van het werken met deze multistatutaire teams op onder andere kennisborging, compliance en leiderschap binnen een organisatie. Zal HR deze kans grijpen?

■ De auteur, Frank Vander Sijpe, is Director HR Research bij Securex. Hij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen