< Terug naar overzicht

De toekomst van werk. ‘New employment’: hype of trend?

In de VS, maar ook in tal van Europese landen neemt het aantal freelancers toe. Het aantal mensen dat bewust kiest voor een deeltijdse baan stijgt eveneens, net zoals mensen die verschillende jobs combineren. Mensen zijn meer gemotiveerd door ‘purpose’ dan door de noodzaak aan inkomen. Gaat het om een hype of een trend? Zijn het louter woorden of verschuift er werkelijk iets op de (Belgische) arbeidsmarkt? Blabla of ook boemboem?

Een hype?

Wie zegt dat het om een hype gaat zonder dat er een werkelijke evolutie is, heeft drie belangrijke argumenten:

  • 1. Eigenlijk is er niemand die de alternatieve vormen van tewerkstelling echt wil. Werknemers willen de stabiliteit en zekerheid die gepaard gaat met een voltijds contract van onbepaalde duur. De vakbonden waarschuwen voor precarisering. Ook de overheid behoudt liefst wat er is en past de wetgeving niet of nauwelijks aan – ook de nieuwste regels rond flexibiliteit zijn erg conservatief. En ook bij werkgevers zijn er non-believers en hoor je dat het vast contract nodig is in de ‘oorlog om talent’. En dat het in onze buurlanden gebeurt? Dat is naast de kwestie, want wij zijn anders, hebben een andere cultuur.
  • 2. Tijdelijk werk is slechts een opstapje voor vast werk. Een tijdelijke job – via een uitzendkantoor of niet – wordt nog steeds gezien als minderwaardig. En dus kiest niemand bewust voor een alternatief statuut.
  • 3. Werken in dienstverband is in België nog steeds een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Het gaat over het aantal uren per week dat de werknemer zijn hoofd en/of handen ter beschikking stelt, en wat de werkgever daar tegenover zet qua verloning. Tijdsregistratie is het enige bewijs van je prestatie.
Of een trend?

Tegenover de drie argumenten ‘pro hype’ kunnen we drie redenen zetten die aangeven dat de verandering wel degelijk reëel is:

  • 1. Het is geen revolutie, maar wel een evolutie die niet te stoppen is. Globalisatie, nieuwe communicatiemiddelen, de verschuiving van de economische activiteiten, ...: het wijst allemaal in de richting van een wereldwijde marktplaats, waar werk uitbesteed kan worden met een resultaatsverbintenis. De progressieve uittrede van de babyboomers, waardoor in een aantal gevallen op natuurlijke wijze een sociaal passief verdwijnt, zal een scharniermoment zijn.
  • 2. Vandaag gaan mensen op zoek naar een beter work-life-evenwicht, en daar willen ze meer en meer het ideaal van de vaste voltijdse baan voor opgeven. Het vast contract wordt steeds vaker gezien als een gouden kooi die verhindert om personalisering, autonomie en flexibiliteit te bereiken – drie sleutelwoorden vandaag. En dus blijkt bijvoorbeeld dat meer en meer bewust en vrijwillig deeltijds of als freelancer wordt gewerkt.
  • 3. Organisaties krijgen meer en meer te maken met volatiliteit in de vraag naar diensten of producten. Wendbaarheid is belangrijk, vooral op het vlak van de elasticiteit van de loonmassa. Door de wetgeving is een flexibele schil de enige manier om die elasticiteit te krijgen. Geen wonder dus dat uit een recente bevraging door Securex blijkt dat een vijfde van de organisaties in België de intentie heeft om deze flexibele laag in de nabije toekomst uit te breiden tot wel 50 procent.
Onderzoek nodig

Wie het bij het rechte eind heeft? Meer onderzoek is nodig. De Securex-leerstoel ‘Working in the 21st century – Towards new opportunities for organisations, people & employment intermediaries in a changing labour market’ aan HEC Liège, de managementschool van de Luikse universiteit, heeft net dat als doel. Frédéric Naedenoen zal er de komende vier jaar onderzoek doen naar de evolutie van ‘new employment’ en atypische werkstatuten in België. Welke nieuwe vormen van arbeid komen er? Hoeveel mensen stappen in zo’n statuut? Doen ze dat vrijwillig? Maar ook: wat is de impact van die innovaties op HR, op kennisborging, talentmanagement, cultuur, waarden, ...? Vragen waarover elke HR-verantwoordelijke hoort na te denken.


■ De auteur, Frank Vander Sijpe, is Director HR Research bij Securex. Hij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen