< Terug naar overzicht

Delen van medewerkers

Het deelplatform Bridge bouwt bruggen tussen bedrijven om werknemers uit te wisselen wanneer dat nodig is. Het lijkt ons de manier voor bedrijven om hun mensen niet op non-actief te moeten zetten, of erger nog, ze te moeten ontslaan. Wanneer de disruptie weliswaar ingrijpend maar tijdelijk is, zoals nu met de coronacrisis, blijft terugkeren naar de job bij de eerste werkgever steeds een optie. Een bijdrage van Kathelijne Verboomen, Director van het Acerta Kenniscentrum.

Door de coronacrisis moesten heel wat bedrijven de activiteiten terugschroeven en medewerkers in tijdelijke werkloosheid zetten. Andere bedrijven hadden, al dan niet door hun activiteiten aan te passen – denk aan mondmaskers, plexiplaten en signalisatie maken – net handen te kort of behoefte aan andere talenten. Nu de tweede coronagolf zich veel vroeger dan verwacht aandient, is de toekomst nog onvoorspelbaarder geworden. Het noopt bedrijven na te denken hoe ze zich kunnen verdedigen in deze moeilijke periode. Een van de klassieke verdedigingsstrategieën is ontslag of een herstructurering. Nochtans zou dat later, wanneer de arbeidskrapte zich opnieuw laat voelen, voor problemen kunnen zorgen. Want zodra de economie opnieuw aantrekt, zullen deze bedrijven weer willen en/of moeten aanwerven. En de juiste profielen vinden, wordt dan moeilijker dan ooit.

 

Kathelijne Verboomen (Acerta)
“Een alternatief voor tijdelijke werkloosheid en collectieve ontslagrondes is het delen van medewerkers, tijdelijk of definitief. HR-dienstengroep Acerta ontwikkelde een deelplatform, Bridge, voor bedrijven om personeel onderling te delen.”
© GF

Deelplatform Bridge

Een alternatief voor tijdelijke werkloosheid en collectieve ontslagrondes is het delen van medewerkers, tijdelijk of definitief. HR-dienstengroep Acerta ontwikkelde een deelplatform, Bridge, voor bedrijven om personeel onderling te delen. Bedrijven die op zoek zijn naar talent voor een korte of langere periodes, alsook bedrijven die graag talent willen delen, kunnen zich aanmelden op het platform. Na de matching kunnen gedeelde werknemers dan tijdelijk aan de slag bij andere werkgevers en later eenvoudig terugkeren naar hun oorspronkelijke werkgever, als dat gewenst is door beide partijen.

De uitwisseling van de werknemers wordt via Bridge vormgegeven via een juridische oplossing, op maat van de noden en wensen van de betrokken ondernemingen. Een van deze vormen is het meervoudig werkgeverschap waarbij beide bedrijven onderling hun rechten en verplichtingen contractueel vaststellen en zo als meervoudig werkgever een arbeidsovereenkomst met de werknemers aangaan. Er zijn ook andere opties, zoals het oprichten van een joint venture, het aangaan van een freelance opdracht en dergelijke meer.

Er zijn verschillende motieven om werknemers te delen tussen meerdere ondernemingen. Omwille van economische redenen, bijvoorbeeld bij een herstructurering kan Social Bridge een onderdeel zijn van een sociaal plan waarbij medewerkers tijdelijk of definitief gedeeld worden. Ook binnen een organisatie kunnen medewerkers gedeeld worden. Denk aan zusterorganisaties die personeel uitwisselen of tussen de moederorganisatie en een van haar dochterorganisaties. Talent Bridge kan dan weer een oplossing zijn voor knelpuntberoepen. Hoe verder doorgedreven de expertise, hoe groter ook de kans dat een onderneming een bepaalde expertise wel nodig heeft, maar niet fulltime. Door een (gespecialiseerde) werknemer onder twee werkgevers te delen, zijn beide geholpen. Een optimalisatie van de kosten, een tijdelijke nood of een re-integratietraject van langdurig zieken kunnen een motief zijn om medewerkers te delen via de zogenaamde Flex Bridge.

Win-win

Het delen van werknemers heeft veel voordelen voor de uitlenende werkgever. Ook in disruptieve tijden kan hij zo immers zijn goede krachten behouden. Zo moeten medewerkers niet op non-actief gezet worden, of erger, ontslagen worden. Het laat een flexibilisering van de kosten toe. Bovendien is het een positief verhaal in een moeilijke periode. Het is een kans om zich te profileren als een innovatieve werkgever die zorg draagt voor zijn medewerkers.

Ook voor werknemers heeft Bridge duidelijke voordelen. Ze blijven aan de slag en behouden de sociale bescherming en verworvenheden van een vast contract. En vergeet niet, een werknemer die tijdelijk elders aan de slag gaat, verwerft nieuwe inzichten en doet ervaringen op die het later in het eigen bedrijf opnieuw kan introduceren.


De auteur, Kathelijne Verboomen, is Director van het Acerta Kenniscentrum. Zij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen