< Terug naar overzicht

Duurzame inzetbaarheid: Laat ruimte voor beweging

Onderzoek wijst op een contradictorische houding bij werknemers in België. Terwijl ze zich aan de ene kant wel bewust zijn dat ze zelf inspanningen zullen moeten leveren om inzetbaar te blijven, nemen ze tegelijk ook minder acties. Werkgevers kunnen hun medewerkers stimuleren, en zorgen voor ruimte en psychologische veiligheid. Een bijdrage van Tom Vlieghe, Director Acerta Consult.

‘Als ik naar de toekomst kijk (de komende 3 à 5 jaar) dan verwacht ik dat ik nog steeds goed bij mijn werk zal passen’. Op die stelling antwoordt slechts 37 procent van de werknemers positief. Dat is heel wat minder dan de 58 procent die we in 2018 optekenden voor dezelfde vraag. Een gelijkaardige daling zien we overigens ook voor andere vragen naar de professionele toekomst: 36 procent denkt in de toekomst nog bij zijn of haar werkgever te passen, 34 procent denkt zijn werk nog met plezier te zullen doen, en slechts 30 procent zegt binnen drie tot vijf jaar nog even goed te presteren.

Het is duidelijk: werknemers anno 2020 geloven steeds minder dat ze voor lange tijd bij hun huidige job of werkgever zullen blijven. Almaar meer medewerkers vinden het minder vanzelfsprekend dat ze binnen vijf jaar even inzetbaar zullen blijven. Ongeveer twee derde is ervan overtuigds dat hun huidige professionele situatie slechts beperkt houdbaar is, en dat er dus actie nodig is.

Tom Vlieghe (Acerta Consult)
“Om medewerkers in beweging te krijgen, is een eerste ‘vonk’ nodig, en die kan door de werkgever niet geforceerd worden. Maar ook als het ownership grotendeels bij het individu ligt, kan de werkgever een belangrijke rol spelen in het faciliteren en stimuleren van duurzame inzetbaarheid.” © GF

Paradoxaal genoeg blijkt uit dezelfde peiling dat medewerkers tegelijk ook minder geneigd zijn tot actie. Geregeld nadenken over de eigen loopbaan? Slechts 35 procent zegt dat te doen. Ervoor zorgen dat je je capaciteiten optimaal kan inzetten? 34 procent. Slechts 30 procent van de werknemers doet aan zelfstudie, en slechts 12 procent maakt afspraken met zijn of haar leidinggevende om de functie uit te breiden met nieuwe taken.

Bij deze resultaten moeten we wél opmerken dat de enquête is georganiseerd in september 2020, tussen twee lockdowns door. We kunnen hopen dat de pandemie de cijfers negatief beïnvloedt en dat de duidelijke achteruitgang ten opzichte van 2018 slechts tijdelijk is, ook al blijven het zorgwekkende resultaten.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Het is duidelijk dat werkgevers een belangrijke rol kunnen spelen: medewerkers beseffen wel dat er iets moet gebeuren, maar hebben blijkbaar een duwtje nodig om daadwerkelijk in beweging te komen. Natuurlijk blijft inzetbaarheid een gedeelde verantwoordelijkheid, en is het in eerste instantie de werknemer die aan het stuur zit. Tegelijk is het voor werkgevers de moeite om inspanningen te leveren op dit vlak.

Bovendien blijkt uit het onderzoek dat ongeveer een vijfde van de medewerkers – 18 procent om precies te zijn – vrij zeker is dat hun werkgever niet al hun talenten kent. Met andere woorden: werkgevers die hun medewerkers kunnen aanporren, vinden binnen de eigen organisatie nog 18 procent onbenut potentieel.

Psychologische veiligheid

Om medewerkers in beweging te krijgen, is een eerste ‘vonk’ nodig, en die kan door de werkgever niet geforceerd worden. Maar ook als het ownership grotendeels bij het individu ligt, kan de werkgever een belangrijke rol spelen in het faciliteren en stimuleren van duurzame inzetbaarheid.

Als organisatie kan u, wanneer zo’n vonkje ontstaat, dat alle ruimte geven om verder te groeien, maar net zo goed is het belangrijk te zorgen voor een psychologisch veilige omgeving waarin de medewerker zijn eigen inzetbaarheid kan ontwikkelen. U kan uiteraard vacatures eerst intern bekend maken, maar het mag wat meer zijn: taakverrijking, jobrotatie... Laat collega’s gedurende een bepaalde periode elkaars job doen. En ook interne doorstroming wordt nog te vaak op de korte termijn bekeken. Nochtans zal het blijven uitdagen en ontwikkelen van de eigen werknemers voor heel wat bedrijven erg belangrijk zijn om op de krappe arbeidsmarkt hun beste profielen te behouden.

De auteur, Tom Vlieghe, is Director Acerta Consult. Hij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen