< Terug naar overzicht

Fair en transparant loonbeleid

Fair en transparant: dat zijn de sleutelwoorden voor het loonbeleid van de toekomst. De coronacrisis doet werknemers teruggrijpen naar de basisbehoeften, en moet werkgevers aansporen om ook op vlak van verloning stappen te zetten. Een bijdrage van Annelies Baelus, Director Open Opleidingen Acerta Consult.

Meer dan de helft van de werknemers (53 procent om precies te zijn) noemt loon als een van de belangrijke factoren voor het persoonlijk geluk op de werkvloer. De inhoud van het loonzakje heeft voor de werkende Belg ook nog steeds een belangrijke invloed op zijn keuze voor welk bedrijf hij of zij wil werken: 38 procent van de werknemers zou voor een beter loon van werkgever veranderen, en 27 procent zou bij de eigen werkgever blijven als die een interessant loonpakket aanbiedt. Ook opvallend: 42 procent van de deelnemers aan de enquête zegt pas over te stappen naar een nieuwe werkgever als die voldoende werkzekerheid kan bieden.

Dat blijkt allemaal uit een bevraging die Acerta onlangs organiseerde. Er is wel meteen een belangrijke opmerking bij deze cijfers te maken: de enquête vond plaats in september 2020 – middenin de coronacrisis dus. Het is logisch dat werknemers in crisistijden teruggrijpen naar zekerheid en basisbehoeften, zoals loon, net zoals we zouden kunnen verwachten dat die weer iets zakken als de pandemie wegebt en de economie herleeft.

Annelies Baelus (Acerta Consult)
“De wensen ten aanzien van het loon(beleid) passen helemaal binnen de bredere tendensen die we zien in HR. Medewerkers willen meer autonomie, zijn bereid om verantwoordelijkheid op te nemen en daarop ook aangesproken te worden, ook op vlak van comp & ben.” © GF

Maar zélfs als er een corona-impact is, dan nog moeten werkgevers aandachtig zijn voor deze cijfers. We waren het immers gewoon om loon als een typische hygiënefactor te beschouwen: loon moet in orde zijn, zonder dat je er mensen mee kan winnen, laat staan dat je ze ermee gelukkig maakt. Nu blijkt dat organisaties best grondig nadenken over het loonbeleid en over de perceptie ervan bij werknemers. Precies 46 procent van de medewerkers stelt dat er bij zijn of haar werkgever niet transparant gecommuniceerd wordt over het gevoerde loonbeleid, en 69 procent zegt zelfs dat er bij het bepalen van het loon geen rekening gehouden wordt met hoe goed de werknemer is in zijn werk.

Nood aan duidelijke systematiek

Loonkost is de belangrijkste kost waar een typische organisatie mee te maken krijgt, en dus is het vreemd – verontrustend zelfs – wanneer medewerkers zeggen niet te weten welke systematiek men gebruikt om te bepalen wie welk loon krijgt, en wanneer iemand zijn of haar loon zal zien stijgen. Komt dat omdat men over het loonbeleid onvoldoende communiceert? Of omdat er eigenlijk geen echt loonbeleid is?

Bedrijven hebben nood aan een duidelijke systematiek die transparant is voor de medewerkers. Communicatie verloopt via leidinggevenden, het intranet of een loonpolicy. Dat is nodig en nuttig, want dergelijke transparantie geeft duidelijkheid aan werknemers die daardoor beter begrijpen hoe hun pakket is samengesteld en waarom de waarde ervan is wat ze is. Dat zorgt op zijn beurt voor een gevoel van rechtvaardigheid, bijvoorbeeld wanneer medewerkers van collega’s merken dat ze wél een bedrijfswagen hebben en zij niet. Als die duidelijkheid en transparantie er niet zijn, dan ontstaat al snel de indruk dat men á la tête du client werkt.

In dat licht is het ook aan te bevelen om te werken met een cafetariaplan zodat de werknemer zelf ook zijn pakket kan samenstellen. Een grote meerderheid van de werknemers (84 procent) wil graag ook meer autonomie. Dat is een opvallende stijging ten opzichte van twee jaar geleden, toen zeven werknemers op tien daar vragende partij voor was.

De wensen ten aanzien van het loon(beleid) passen helemaal binnen de bredere tendensen die we zien in HR. Medewerkers willen meer autonomie, zijn bereid om verantwoordelijkheid op te nemen en daarop ook aangesproken te worden. In comp & ben vertaalt zich dat naar cafetariaplannen, en een loon dat niet langer is gebaseerd op anciënniteit en indexering, maar op duidelijke elementen waar de werknemer zelf mee aan de slag kan. Een fair en transparant loonbeleid met inspraak van de werknemer, is de toekomst.

De auteur, Annelies Baelus, is Director Open Opleidingen Acerta Consult. Zij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen