Advertisement
< Terug naar overzicht

Flexibiliteit is onze grootste zekerheid: Hoe lenig blijft HR?

Noem enkele uitdagingen die HR in haar klassieke rol uitdagen. Meteen kunt u er zeker al vijf noemen. Eén blik op onze arbeidsmarkt en de uitdagingen voor HR stapelen zich op. En die uitdagingen laten zich steeds minder goed voorspellen. Zo vluchtig is ons speelveld geworden. Onze overheid wordt op snelheid genomen. En als wij met HR niet uitkijken, onze ondernemingen ook.

Evolutie leert ons dat voorspellen onbegonnen werk is. Te duur, niet voldoende nauwkeurig. Louter reageren, betekent dat we achter de feiten aan lopen. Tussen die twee opties gaat nog een derde schuil: alert blijven en ‘klaar’ zijn. In het geval van HR betekent dat vooral: flexibel werken. En paradoxaal genoeg kunt u dat inbouwen.

Werken, maar dan helemaal anders

Wat we wel zeker weten: in de toekomst zullen nieuwe vormen van werk een pak jobs zoals we die vandaag kennen, vervangen. Sneller dan we verwachten. Uit het onderzoek dat aan de basis ligt van ons nog te verschijnen nieuwe ‘RED Report’, blijkt dat meer dan 90 procent van de Belgische ondernemingen die fundamentele verandering duidelijk voelt: werkgevers én werknemers. Concurrentie en conjunctuur geven ze aan als de belangrijkste factoren. Opmerkelijk ook: beiden zijn zich ervan bewust dat er meer werk wordt verzet met minder mensen.
Het goede nieuws: daarom wordt vandaag al bewust meer ingezet op digitalisering, langer werken, rekrutering van jonge mensen en interne opleiding. Dat maakt flexibeler. En het maakt van HR meer dan ooit de strategische partner die haar plaats aan de managementtafel verdient – indien ze erin slaagt om de taal van de business te spreken. ‘Return on investment’, iemand?

Output versus tijd

Is dat voldoende? Eerst even praktisch. Uiteraard zoeken we in wederzijds vertrouwen, hoe beperkt het juridisch kader ook is, vandaag al naar nieuwe manieren van werken. Thuis, tele, satellietkantoren, flexibele uren, … Niet elke job is hier even geschikt voor. De focus zou dus moeten liggen op wat een werknemer presteert en levert, dan wel in hoeveel tijd en wanneer hij of zij dat doet.
Complex? Het loont om dat bottom-up met uw mensen te bespreken en te luisteren naar hoe zij hun verantwoordelijkheden zouden invullen. Hen die ruimte geven, vraagt om een nieuwe leiderschapsstijl die minder controleert en meer vertrouwt, meer ruimte laat voor inspraak. U voelt het al aankomen: we evolueren naar zelfsturing, naar ‘nieuwe’ werkkrachten die zichzelf kunnen evalueren en vanuit zelfkennis bewust keuzes maken als betrokken, gelukkige mensen.

Maatwerk nodig

Zo komt HR op een terrein dat misschien minder vanzelfsprekend is: betrokkenheid, geluk en welzijn structureel ter harte nemen. Even los van alle goeroeboeken over geluk: ja, zo worden organisaties productiever, dat is bewezen. Dat impliceert ook ruimte voor inbreng, voor keuzevrijheid, zeker met het oog op langer werken. Dus voeg maar toe aan de to-do lijst: via loopbaanbegeleiding en coaching interne mobiliteit zichtbaar maken.
Dan kijken we vooral naar de binnenkant. Minstens even belangrijk is het om nauw in contact te blijven met tendensen in uw sector. Onmisbaar daarvoor: leren netwerken om kennis te delen en samenwerking en innovatie te stimuleren. Hoe meer op maat van de werknemer, hoe beter. En hoe beter, hoe unieker uw identiteit als organisatie wordt. Uiteraard maakt dat de ‘match’ met uw cultuur steeds belangrijker, wat ook de rekrutering beïnvloedt.
Zo ziet het ernaar uit dat van HR vandaag evenveel flexibiliteit wordt verwacht als van de mensen voor wie ze zich inzet. Laat die spreidstand nu net ook voor haar de zekerste manier zijn om die nieuwe rollen met verve te vervullen.

 

■ De auteur, Marina Willecomme, is HR Director bij Tempo-Team. Zij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen