< Terug naar overzicht

Grensoverschrijdend gedrag: Creëer een veilig werkklimaat

Steeds meer Belgische werknemers hebben het gevoel slachtoffer te zijn van grensoverschrijdend gedrag. In het merendeel van de gevallen duiden ze iemand uit de eigen organisatie als dader aan. “Organisaties hebben er baat bij een beleid voor respectvol gedrag uit te werken”, schrijven Hermina Van Coillie en Eva Praet, respectievelijk HR Research Expert en Regiomanager Psychosociaal Team bij Securex.

Een op de drie Belgische werknemers geeft aan met een of meer vormen van grensoverschrijdend gedrag te worden geconfronteerd, een stijging van 11 procent tegenover de vorige Securex-peiling. Een op de vijf (21 procent) zegt last te hebben van agressie op de werkvloer, 17 procent krijgt te maken met pesterijen, 16 procent voelt zich gediscrimineerd en 5 procent voelt zich slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag.

Taboe doorbroken

Vooral dat laatste kende het afgelopen jaar een opvallende stijging (+28 procent). Wellicht heeft dat te maken met de timing van de bevraging. Die kwam er vlak na de #MeToo-beweging die in oktober 2017 viraal ging op sociale media. #MeToo heeft niet alleen een impact op de perceptie van grensoverschrijdend gedrag – mensen zijn gevoeliger geworden voor alles wat naar ongewenst seksueel gedrag neigt – ze durven er nu ook sneller voor uitkomen. #MeToo heeft het taboe en de schaamte doorbroken. Slachtoffers voelen zich gesteund en durven er sneller voor uitkomen.

In vier op de vijf gevallen duidt het slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag op het werk iemand uit de eigen organisatie aan als dader. Voor 15 procent is dit de leidinggevende, in de helft van de gevallen een collega en in 14 procent van de gevallen is het zelfs een groep collega’s. Een op de vijf keer duidt het slachtoffer een extern persoon als dader aan.

Wat kan de werkgever doen?

Ook slachtoffers van pesterijen, agressie en discriminatie wijzen in hoofdzaak iemand uit de eigen organisatie als dader aan. Dat medewerkers vandaag veel meer op hun rechten staan en zich niet zomaar ‘bij hun lot’ neerleggen, is zonder twijfel een positieve evolutie. Jammer genoeg gaat die groeiende mondigheid niet altijd gepaard met een gepaste en respectvolle manier van reageren door de organisatie, met alle gevolgen van dien. Werkgevers hebben er dus alle baat bij een beleid over respectvol gedrag op het werk uit te werken en zo een veilig klimaat te scheppen.

Het spreekt voor zich dat de leidinggevenden hierin een voorname rol zullen spelen. Hoewel de leidinggevende vaak met de vinger wordt gewezen, wil dat niet per se zeggen dat de werknemer hem ook als effectieve dader ziet. Wel wordt hij verantwoordelijk gesteld voor het feit dat de situatie niet wordt aangepakt. Een goede opvolging, begeleiding en ondersteuning van leidinggevenden is daarom van cruciaal belang. Zo kunnen ze beter reageren op elke vorm van grensoverschrijdend gedrag.

Loopt het toch fout, dan gaat de voorkeur naar een open dialoog. De ervaring leert dat formele procedures zelden tot een oplossing leiden, maar de situatie vaak nog verder laten escaleren en/of de relaties nog meer laten vertroebelen.

Voorts zijn er heel wat zaken die organisaties kunnen doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en het welzijn van werknemers te bevorderen.

  1. Zorg ervoor dat grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar is en dat de vertrouwenspersonen gekend zijn.
  2. Investeer in goede interpersoonlijke relaties op het werk.
  3. Stem het performance managementbeleid af op het welzijnsbeleid.
  4. Stimuleer een open dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers.
  5. Zorg voor een goede match tussen medewerkers en de organisatiecultuur en -waarden.

Hermina Van Coillie en Eva Praet van Securex schreven deze tekst als leden van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen