< Terug naar overzicht

Helpt ‘leren’ mensen schitteren?


In de titel zit een verwijzing naar de nota van Pascal Smet, huidig Vlaams minister van Onderwijs, met betrekking tot de hervorming van het secundair onderwijs, recent nog voorwerp van verhitte discussies in de schoot van de Vlaamse regering. De achtergronden die aan de basis liggen van de uiteenlopende politieke visies op het onderwijs (en op het leren), vinden we ook terug in de bedrijfswereld. Dienen we iedereen dezelfde kansen te geven en een breed gemeenschappelijk platform te creëren (eerder richting ‘one size fits all’), of uit te gaan van individuele talenten, leerstijlen en motivaties – en daaruit een leerproces à la carte te distilleren?
Is talent met andere woorden aangeboren of juist het resultaat van bijzonder hard werken en doorgedreven inspanningen? En kan iedereen uitzonderlijke prestaties bereiken op voorwaarde dat er voldoende inspanningen geleverd worden (cfr. ‘Talent is overrated’, http://www.geoffcolvin.com/)? Volgens ons gaat het om een combinatie van beide, een spreuk van de Nederlandse bondscoach voor het voetbal Louis Van Gaal indachtig: “Hard work will only beat talent when talent doesn’t work hard…”

Wat als je hem niet opleidt en hij blijft?

Feit is dat over individueel leren, leerbereidheid en leerspanning in bedrijven vandaag, ondanks de wetenschap dat ‘levenslang leren’ een absolute must is geworden voor elke professional, kenniswerker en/of gekwalificeerd arbeider, vaak nog een bijzonder conservatieve houding wordt aangenomen. Dat gebeurt vanuit de paradox: wat als wij een werknemer toelaten een opleiding te volgen en hij nadien opstapt? Een bekende business-school antwoordde treffend: “What if you don’t train him and he stays…?”
Wanneer individuen een leerinitiatief nemen, zelfs al gaat om een niet bedrijfsspecifieke opleiding (!), moet de vraag altijd met de nodige ernst onderzocht worden. Autonoom gestuurde (intrinsieke) motivatie is immers bijzonder krachtig. Vanuit dat oogpunt moet elke leervraag in de mate van het mogelijke bedrijfsintern gefaciliteerd en ondersteund worden.

‘Het nieuwe werken’ impliceert ook ‘het nieuwe leren’

In die zin pleiten we ervoor om de opgelegde, vaak klassikale opleidingen, terug te brengen tot een absoluut minimum ten voordele van het kunnen ingaan op individuele leervragen en niet-klassieke leervormen. Hiervoor worden in het bedrijf best decentraal middelen ter beschikking gesteld die rechtstreeks beheerd worden door de leidinggevenden. ‘Het nieuwe werken’ impliceert immers ook ‘het nieuwe leren’: inhoud, tijdstip en leervorm zijn onder invloed van de technologie enorm geëvolueerd en individuele voorkeuren ter zake zijn dat evengoed.

De voordelen van deze aanpak liggen volgens ons dan ook op verschillende niveaus:
●1. Individueel (‘become more of yourself’): willen wij dat werknemers langer aan de slag blijven (duurzaam inzetbaar zijn), dan zullen wij hen ook meer intrinsiek moeten aanspreken en hen kansen bieden. Een coachende, ondersteunende houding is hierbij veel effectiever dan een controlerende/sturende houding.
●2. Bedrijf (retentie): als werknemers het gevoel krijgen inspraak te hebben in hun leerbehoeften en leerproces, zullen zij ook meer betrokkenheid tonen en bereid zijn langer aan de slag te blijven bij de betrokken werkgever. Bovendien is de directe leidinggevende (en niet HR!) de persoon bij uitstek die de aspiraties en het potentieel van zijn medewerkers het best kan inschatten. Zij dienen daarbij vanzelfsprekend ondersteund te worden.
●3. Maatschappij: langer kunnen én willen werken is één van de grootste uitdagingen en één van de oplossingen voor de impact van de vergrijzing op de betaalbaarheid van onze welvaartsstaat.

Bij ‘leren’ geldt, net zoals in vele andere domeinen, meer dan ooit het principe: “Wat je doet voor mij, maar niet met mij, doe je tegen mij” (Ghandi). En laat ons er maar meteen een tweede oneliner aan toevoegen: “Gras groeit niet door eraan te trekken” (Luk Dewulf, cfr.
http://ikkiesvoormijntalent.wordpress.com/author/lukdewulf/). Een doordenkertje als na een lange vakantieperiode alweer een vraag naar een opgelegde, klassikale opleiding je bureau binnenrolt… En ja, iedereen wil toch schitteren?

< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen