< Terug naar overzicht

Heropstart: Veilig terug naar kantoor

Na de lockdown volgt nu de heropstart voor tal van ondernemingen. Aan die terugkeer is ook een juridisch aspect verbonden, in het bijzonder als het gaat over (verplicht of vrijwillig) thuiswerk en de gezondheidsrisico’s op het werk. Een bijdrage van Marian Dewaersegger, advocaat-vennoot bij Sotra.

De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat het bedrijfsleven zich op zeer korte tijd heeft moeten heruitvinden, waarbij al te vaak bleek dat het wettelijk kader niet aangepast was aan de realiteit. Denk aan de regels omtrent tijdelijke werkloosheid die niet voorzien zijn op de snelheid waarmee ondernemingen moesten schakelen.

Terug naar kantoor of telewerk?

Een ander pijnpunt is en blijft de kwestie van het telewerken. Tot 4 mei was het duidelijk: in de niet-essentiële sectoren was telewerk wettelijk verplicht voor alle functies die zich daartoe leenden. Sinds 4 mei, toen een algemene aanbeveling in de plaats van de verplichting kwam, rijzen er heel wat vragen bij werkgevers. Kan ik werknemers nu nog verplichten tot telewerken? Kan ik hen verplichten om terug naar de werkplek te komen, ondanks de aanbeveling? En is een bijlage bij de arbeidsovereenkomst verplicht als medewerkers nog aan telewerk doen? Er is in de regelgeving geen pasklaar antwoord te vinden op al die vragen, dus moeten we starten vanuit de concrete context.

Marian Dewaersegger: “Sinds 4 mei, toen een algemene aanbeveling in de plaats van de verplichting tot telewerk kwam, rijzen er heel wat vragen bij werkgevers. Kan ik werknemers nu nog verplichten tot telewerken?”

Zo lijkt verplicht telewerken vandaag nog steeds mogelijk als binnen de bedrijfsomgeving social distancing niet mogelijk is en u geen alternatieve adequate bescherming kan bieden. Hebt u wél de nodige preventiemaatregelen genomen om het risico op een besmetting op de werkvloer tegen te gaan, dan kan de werknemer niet zomaar weigeren om terug te komen wanneer de werkgever dit vraagt. Een uitzondering is er voor werknemers met een specifiek risicoprofiel die een quarantaine-attest kregen van hun arts. Die medewerkers hebben het recht om thuis te werken.

U kan werknemers ook de keuze laten om al dan niet te telewerken. In dat geval gaat het de facto om structureel telewerken en is er een addendum bij de arbeidsovereenkomst nodig dat voldoet aan de voorwaarden van de CAO nr. 85. Zo zullen er onder andere afspraken gemaakt moeten worden over de vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan het telewerk.

Hoe dan ook is het belangrijk om duidelijke spelregels vast te leggen in een specifieke policy met daarin een aantal principes over onder andere de beschikbaarheid en de bereikbaarheid. Ook wanneer telewerken afgewisseld wordt met kantoorwerk in een beurtrolsysteem om zo social distancing te kunnen respecteren, zijn duidelijke afspraken nodig.

Beschouwt u deze periode als een test voor een duurzame verandering van de organisatie van het werk? Benut dan deze kans en bevraag het personeel over hun bevindingen. Op basis daarvan kan u een betere langetermijnstrategie uitbouwen.

Aansprakelijkheidsrisico

Een andere kwestie waarmee veel werkgevers worstelen is het aansprakelijkheidsrisico. Kan ik aansprakelijk gesteld worden als ik werknemers verplicht om terug te komen en iemand raakt besmet? Werkgevers hebben niet veel te vrezen op het vlak van aansprakelijkheid op voorwaarde dat ze de aanbevelingen uit de generieke gidsen correct opvolgen en daarnaast binnen hun onderneming specifieke maatregelen implementeren die aangepast zijn aan hun concrete werksituatie, in samenspraak met de preventieadviseur en na overleg met de bevoegde overlegorganen (CPBW, SD). Doet u dat niet, dan is dat een inbreuk op de verplichtingen in het kader van de welzijnswetgeving, wat aanleiding kan geven tot een strafrechtelijke vervolging en mogelijk ook een burgerlijke aansprakelijkheid.

Concreet betekent dit dat de werkgever toch best niet te licht gaat over de verplichtingen inzake social distancing, het waarborgen van een goede hygiëne en dergelijke meer. Voelt de onderneming zich onvoldoende in staat om dit zelf aan te pakken, dan is het aan te raden de ondersteuning in te roepen van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

De auteur, Marian Dewaersegger, is advocaat-vennoot bij Sotra. Zij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen