< Terug naar overzicht

Het grijze verzuim: Pak de wortel aan, niet het kruid...


Dagelijks blijven in België iets meer dan zes werknemers op de honderd thuis wegens ziekte. Vier werknemers van deze zes zijn bovendien langer dan één maand ziek. Dat blijkt een kwart meer te zijn dan vijf jaar geleden. Vandaag zijn meer dan 321.000 Belgen langdurig ziek. Dat vormt niet alleen een probleem op de werkvloer, maar brengt tevens enorme kosten met zich mee voor de sociale zekerheid.
Er zijn diverse oorzaken te vinden voor deze evolutie, waarvoor we graag doorverwijzen naar de ‘Securex Whitepaper Absenteïsme 2014’. Feit is dat organisaties die effectief iets willen doen aan deze evolutie, moeten werken op de oorzaken en niet op de symptomen van dit verschijnsel. Dat betekent ook dat medische controles alleen maar zinvol zijn als men binnen een organisatie op basis van de reden, de frequentie en de duur van de afwezigheden, ook de moeite neemt om proactief aan een globaal aanwezigheidsbeleid te werken en daarin te investeren.

Grijs verzuim duidt dikwijls op onvoldoende welzijn en preventie in de werkomgeving. In een vroeger blogartikel (zie ‘De kanariepietjes van HR’) wezen we al op het belang van indicatoren als absenteïsme en (vrijwillig) verloop. Zou het trouwens niet beter zijn om de term ‘verzuim’ gewoon te vervangen door het neutraler klinkende ‘absenteïsme’? Verzuim klinkt niet onbevooroordeeld, wijst op een zekere wilsbeschikking en kan zelfs geassocieerd worden met wat in ons strafrecht als ‘schuldig verzuim’ wordt omschreven…

Bij deze alvast enkele interessante vragen die je kan stellen in het kader van de aanpak van het grijs verzuim:

 :: Begin bij de leidinggevenden: schenken zij voldoende aandacht en waardering aan hun werknemers? Denk aan de begroeting, een authentieke “hoe gaat het me je?”. Zijn zij begaan met hun welzijn op korte én op lange termijn?
 :: Hoe zit het met de perceptie van de procedurele en distributieve rechtvaardigheid (‘fairness’) in de organisatie/het team?
 :: Is er voldoende ruimte voor werkoverleg, initiatief en inspraak voor de werknemers?
 :: Zijn de werkomstandigheden (tijd, plaats, werkdruk) en de werkinhoud bespreekbaar?
 :: Wordt het absenteïsme (duur, frequentie) periodiek gevolgd, geanalyseerd en vergeleken met een zinvolle benchmark?


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen