< Terug naar overzicht

HR geleid door buitenstaander: ‘Non-HR for HR?’ Altijd verrijkend!

“Het studieverleden van de HR-directeur maakt initieel weinig uit.”

De vraag of HR niet gebaat zou zijn met meer atypische profielen, lijkt me triviaal. Voor mij heeft deze vraag zelfs weinig waarde. Werknemers en bij extensie mensen beantwoorden nu eenmaal niet aan de wetten van de logica en rationaliteit. Vooral exacte wetenschappers hebben daar wel eens problemen mee. In vergelijking met het beroep van een arts of ingenieur, dat een bewezen en dikwijls gespecialiseerde kennis, kunde en ervaring vereist, is het domein van een HR-verantwoordelijke veel minder afgelijnd. Het vereist vooral een hoge dosis aan generalistische kennis én het vermogen om geïntegreerd te denken. Het studieverleden van de HR-directeur maakt dus initieel weinig uit.

Vernieuwing

Het komt er vooral op aan om in HR mensen te vinden die overtuigd zijn dat het succes van organisaties positief correleert met het succes van de werknemers. Deze overtuiging lijkt ons belangrijker dan eender welke studie-achtergrond. HR-verantwoordelijken moeten in het verlengde hiervan voortdurend op zoek gaan naar een abstracte balans tussen enerzijds rationaliteit en empathie, en anderzijds tussen rechtvaardigheid en vriendelijkheid. Zij dienen in deze VUCA-tijden bovendien te streven naar een subtiel evenwicht tussen ‘loslaten’ en ‘vasthouden’ in functie van een aantal interne en externe contextvariabelen om engagement en intrapreneurship aan te moedigen. Want in een snel evoluerende wereld vormen creativiteit en vernieuwing de basispremissen om te kunnen overleven tegen een achtergrond van een voortschrijdende internationale concurrentie.

Terreinervaring

Wél belangrijk voor HR-profielen blijft enige terreinervaring in het werken en communiceren met werknemers. We hebben in HR-land genoeg experts en psychologen die vanuit diverse functies, intern of extern, hun licht laten schijnen op de mens in de organisatie of op leiderschap, zonder dat zij in hun loopbaan nog maar één keer een operationele job hebben uitgeoefend.

Waar het finaal altijd om draait, is of HR-verantwoordelijken al dan niet in staat zijn om een betekenisvolle bijdrage te realiseren in het waarmaken van de strategie en de doelstellingen van de organisatie in harmonie met het welzijn en welbevinden van de werknemers. Ondanks – of dankzij – hun achtergrond…


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen