< Terug naar overzicht

Inzetbaarheid: Ook werknemers dragen een verantwoordelijkheid

Eerder dit jaar kregen we te horen dat de Belgen tot de minst flexibele werknemers van Europa behoren. Een paar dagen later kondigde Proximus aan 1900 medewerkers te ontslaan om er vervolgens 1250 aan te werven. Ziet u een verband? We moeten af van het imago dat het enkel aan bedrijven is om mensen langer inzetbaar te houden. Ook de werknemer draagt een grote verantwoordelijkheid.

De flexibiliteit die de consument vandaag vraagt, kent geen grenzen. Zo zijn we gewend geraakt aan leveringen binnen de 24 uur, gaan we ongegeneerd shoppen op zondag en laten we met veel plezier onze groenten aan huis leveren. Bedrijven die hier, ondersteund door de technologie, in meegaan, zijn de winnaars. De rest verliest.
Dat is niet anders bij Proximus. Van onze telecomleverancier verwachten we supersnel internet, een smetteloze service en nieuwe aanbiedingen die naadloos aansluiten op onze laatste technische snufjes. In een concurrerende markt bereid je je er dus maar beter op voor.

Anderzijds willen we als werknemer vooral rechtszekerheid, een solide sociale bescherming en minder werktijd met behoud van loon. We aanvaarden geen afbreuk aan sociale bescherming, we beschouwen enkel ‘vast werk’ als kwaliteitsvol en zien elke vraag naar flexibiliteit als een potentiële aantasting van onze verworven sociale rechten. Vooral aan vakbondszijde wordt deze vorm van schizofrenie ernstig onderschat.

Het gevolg is dat vandaag nog 90 procent van de Belgische werknemers werkt met een contract van onbepaalde duur. Het vrijwillig verloop (lees: mensen die zelf op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging) is bovendien de laatste jaren naar een dieptepunt gezakt. Sinds 2012 is er nog nauwelijks verloop op de arbeidsmarkt. In 2017 veranderde in België slechts een kleine 6 op de 100 werknemers met een ‘vast’ contract vrijwillig van job.

Willen leren

Proximus-baas Leroy maakt duidelijk dat werknemers zich ook moeten wíllen omscholen. In onze visie op duurzame inzetbaarheid is ‘leren’ en investeren in ‘omscholing’ steeds een gedeelde verantwoordelijkheid. Een organisatie dient te investeren in de faciliteiten en ondersteuning van het leren (zowel financieel als inhoudelijk), maar de medewerker is mee-verantwoordelijk voor de invulling van zijn of haar eigen leerproces. Daar knelt inderdaad vaak het schoentje. ‘You can lead a horse to water, but you can’t make him drink’.

In het verleden hebben ‘verplichte’ opleidingen, opgelegd door de werkgever, steeds hun doel gemist. Wij wijzen op het belang van een ‘autonoom gestuurd leerproces’. Dit wil zeggen: werken aan de motivatie van de medewerker om meer zijn of haar loopbaan in eigen handen te nemen. Bedrijven kunnen dit stimuleren door bijvoorbeeld interne mobiliteit in de organisatie aan te moedigen, maar ook door medewerkers te sensibiliseren over de competenties van de toekomst. Onderzoek van Securex toont immers aan dat Belgische werknemers nog steeds onderschatten wat het belang en de impact van loopbaanveerkracht is op hun inzetbaarheid tijdens hun loopbaan.

Een meer flexibele arbeidsmarkt kan bovendien vanuit de overheid worden gestimuleerd, maar we moeten vooral werken aan een mentaliteitswijziging in dit land. Regelmatig reflecteren over jouw job, jouw engagement. Kennis bijhouden en ontwikkelen over het domein waarin je werkt. De arbeidsmarkt verkennen, het volgen van én werken aan jouw eigen loopbaancompetenties.

Loopbanen zijn onvoorspelbaar en zullen dit in de toekomst nog meer worden. Niettemin is het de morele plicht van elk werknemer om regelmatig de tijd te nemen om in tempore non suspecto na te denken over een mogelijk volgende loopbaanstap en in lijn hiermee gericht en proactief actie te ondernemen.

De auteur, Frank Vander Sijpe, is Director HR Research bij Securex. Hij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen