< Terug naar overzicht

Is de tijd er rijp voor?

HR-analytics lijkt het nieuwe credo. In diverse bestuurskamers leeft de verwachting dat HR een beleid zal voeren dat enerzijds steunt op cijfermatig onderbouwde theses (‘metrics’) en zich anderzijds durft te richten op de toekomst (‘predictive model

Daar lijkt niets mis mee, zeker niet wanneer dit betekent dat HR eindelijk cijfers gebruikt om een meer proactief beleid (‘analytics’) te voeren. Het zou bewijzen dat men in brede managementkringen HR als een volwaardige partner aan de directie- of onderhandelingstafel beschouwt. Alleen blijkt de omzetting van ‘metrics’ naar ‘analytics’ moeilijker dan verwacht. Daar zijn diverse verklaringen voor: 

:: Intern gebruik van verschillende bronbestanden, waardoor de HR-cijfers afwijken van bijvoorbeeld de finance-cijfers (vaak levert een eenvoudige telling van de actieve werknemers al significante verschillen op).
:: Overschakelen van HR-provider, waarbij elke provider standaard andere definities hanteert met weinig flexibiliteit.
:: Ontbreken van algemene standaards/berekeningswijze van een aantal HR-begrippen (verloop, absenteïsme, mobiliteit…). 

Het publiceren van de jaarlijkse absenteïsmecijfers (zie http://www.securex.be/nl/groep/hr-research/white-papers/), bijvoorbeeld, betekent telkens weer dat een aantal data herberekend moeten worden om vergelijkbaar te zijn. Zoniet is de validiteit van een interne en zeker van een externe benchmark uitgesloten. Het ontbreekt ons dus aan een algemeen aanvaard repertorium van definities en rekenregels om écht aan HR-analytics te doen. En daarop stuiten data-analisten, waar zij al actief zouden zijn, voortdurend.

Vandaag worstelen de meeste bedrijven in België nog steeds met het efficiënt en uniform verzamelen van relevante HR-data. De fase van predictieve analyses is nog het voorrecht van enkelingen en pioniers. Waarmee wij niet gezegd willen hebben dat dit niet belangrijk is. Proactief denken op lange termijn in HR stelt ons immers in staat om samen met het management in termen van scenario’s en simulaties te werken en eensgezind keuzes te maken. Maar is de tijd er rijp voor? Ondanks de aankondigingen van een pril economisch herstel, denken bedrijven immers nog vaak op korte termijn.

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen