< Terug naar overzicht

Kiezen waar en wanneer je werkt kan een oplossing zijn voor stress (Hermina Van Coillie, Securex)

Uit een recente studie van de KU Leuven, waarover De Tijd op 17 februari berichtte, blijkt dat het werk van de Belg steeds complexer en flexibeler wordt. En dat dit meer en meer werkdruk en stress met zich meebrengt. De maatschappij evolueert, sneller dan we ooit hadden gedacht, en de mensheid – adaptief als we zijn – springt mee op de kar.

Het onderzoek stelt ook dat autonomie cruciaal is: meer autonomie leidt tot minder stress en een betere werk-privé-balans. Gelukkig realiseren meer en meer werkgevers zich vandaag dat werknemers zich veel beter kunnen wapenen tegen stress als ze voldoende vrijheid krijgen om hiermee om te gaan. Vrijheid over de uitvoering van hun job (jobinhoud), maar ook vrijheid over het waar en wanneer ze hun job uitvoeren (tijd- en plaatsonafhankelijk werken).

KIEZEN WAAR EN WANNEER JE WERKT ALS OPLOSSING VOOR STRESS …

Securex onderzocht in 2013 de impact van plaats- en tijdonafhankelijk werken bij een representatief staal van Belgische werknemers. Terwijl uit de studie van de KU Leuven blijkt dat kunnen kiezen wanneer je werkt geen effect heeft op stress, vonden wij toch dat werknemers minder stress en zelfs minder spanningsklachten rapporteren wanneer ze kunnen kiezen wanneer ze werken. Voorbeelden van spanningsklachten zijn hoofdpijn, hartkloppingen, slapeloosheid, concentratieverlies, neerslachtigheid, snel kwaad worden … Ze rapporteren ook minder lichamelijke klachten.
Werknemers die kunnen kiezen wanneer ze werken, geven bovendien aan meer gemotiveerd en meer tevreden te zijn over hun werk en organisatie. Bovendien vinden ze dat ze productiever en meer betrokken zijn (zowel bij hun job als de organisatie). Ze zijn meer bereid tot verandering en meer ondernemend. Ook denken ze langer actief te kunnen zijn op de arbeidsmarkt en, vooral, ze willen dat ook.

De meeste bedienden die af en toe of regelmatig thuis werken, zijn daar productiever dan op kantoor. Ze geven aan bij thuiswerk evenveel of meer te presteren dan op een vergelijkbare werkdag op kantoor: 86 procent besteedt evenveel of meer uren en 92 procent verzet evenveel of meer werk. Slechts een kleine minderheid presteert thuis minder dan op kantoor (14 procent minder uren, 8 procent minder werk).
De thuis gewerkte uren worden ook efficiënter besteed. Want van de bedienden die thuis evenveel uren presteren als op kantoor, meent toch 36 procent in die uren meer werk te presteren dan op kantoor (slechts 3 procent presteert minder). Van de kleine minderheid die thuis minder lang werkt dan op kantoor, meent toch 39 procent thuis in minder tijd evenveel werk te verzetten en 15 procent zelfs meer werk dan op kantoor. De meerderheid kan dus blijkbaar thuis beter werken dan op kantoor.

Merk wel op dat het vaak de geëngageerde werknemers zijn die mogen thuiswerken. En zij zijn sowieso productiever, efficiënter en melden zich minder ziek. Het effect van thuiswerk komt daar nog bovenop. Ook geëngageerde medewerkers zijn soms thuis heel wat efficiënter.
Studies tonen aan dat werknemers op kantoor vaak gestoord worden, vooral in landschapsbureaus. Bijvoorbeeld door lawaaihinder, vragen van collega’s, hun eigen mailbox, telefoon, sociale media, … Deze stoorzenders verlagen de productiviteit dramatisch (minder efficiënt, meer stress en meer fouten). Wie regelmatig maar niet meer dan twee dagen per week thuis werkt, kan zich beter afschermen, en daardoor veel productiever werken.

… ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN

Er zijn echter wel een paar voorwaarden. De jobinhoud moet thuiswerk mogelijk maken, de bediende moet zelf graag thuis willen werken en moet dit kunnen doen in geschikte omstandigheden. Bovendien is een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid cruciaal. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken is dus niet voor iedereen geschikt. Voor sommige werknemers verhoogt deze extra vrijheid zelfs stress. Het vraagt een proactieve houding en een voortdurende opvolging. Het is een extra inspanning die een oplossing kan bieden voor de toenemende complexiteit, indien zowel de werkgever als de werknemer hier klaar voor zijn.


De auteur, Hermina Van Coillie, is HR Research Expert bij Securex. Zij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen