< Terug naar overzicht

Klaar voor het cafetariaplan? Flexibelere verloning als uiting van betrokkenheid (Karine De Clerck)

Het traditionele pakket van voordelen, dat voor een werkgever heel wat kost, wordt niet altijd naar juiste waarde geschat door de werknemers. Werknemers willen betrokkenheid, ook op het vlak van verloning.

Jonge werknemers willen liefst cash, 30-plussers denken dan weer eerder aan meer zekerheden, een goede verzekering en extra verlof. De oudere populatie denkt aan het appeltje voor de dorst, namelijk pensioenopbouw, en misschien wat extra dagen verlof als ze grootouders worden of eindelijk eens de tijd hebben om die bepaalde hobby volop te gaan uitoefenen. Het is duidelijk: ook op het vlak van verloning is een individuele aanpak aan te raden.
De werkgever moet zijn verloning aanpassen aan al die momenten en daar is de flexibele verloning en het cafetariaplan het juiste antwoord op. Wat is nodig? Meer inzetten op de wensen van het individu én dit vanuit het principe van budgetneutraliteit.

Een mannenzaak

Meer dan zeven op de tien (71 procent) Belgische werknemers willen hun loonpakket dan ook flexibel samenstellen, afhankelijk van hun eigen behoeften. Die behoeften kunnen variëren naargelang van de thuissituatie (bijvoorbeeld extra verlof), mobiliteitsproblematiek (bijvoorbeeld een elektrische fiets) of de levenscyclus van de werknemer (bijvoorbeeld extra pensioensparen). Al één op de zes werknemers krijgt momenteel de mogelijkheid van zijn werkgever om zijn loonpakket flexibel in te vullen.
Opmerkelijk is dat eerder mannen dan vrouwen vragende partij zijn voor een flexibel loonpakket. Bijna de helft van de mannen wil zijn bonus liever inruilen voor andere verloningselementen, terwijl amper één op de drie vrouwen dat wenst. Dezelfde trend is zichtbaar bij de eindejaarspremie: twee op de vijf (38 procent) mannen tegenover één op de vijf (22 procent) vrouwen.
Werknemers ouder dan 50 jaar zijn dan weer minder geneigd om hun extralegaal verlof (30 procent), bedrijfswagen (30 procent) of bonus (29 procent) in te ruilen. Bijna de helft van de jongere werknemers (42 procent / 44 procent) wil dat wel.

Let op met wetgeving

Maar ook onze wetgever zal zich moeten aanpassen en bepaalde voordelen flexibeler maken. Daar zal sowieso overleg voor nodig zijn. Wat juist kan worden ingeruild en in welke mate welbepaalde voordelen kunnen worden omgezet, is immers niet voor elke onderneming hetzelfde. Een en ander is afhankelijk van de activiteitensector (het paritair comité) waartoe een onderneming behoort en de wetgeving in het algemeen. Vooraleer de keuze te laten aan werknemers, moet elke onderneming dus eerst nagaan of een welbepaald voordeel überhaupt kan worden omgezet in het kader van een cafetariaplan.

Populaire voordelen

Sommige voordelen zijn erg populair bij werknemers, terwijl ze in de praktijk nog zwaar belast worden. We spreken dan vooral over de eindejaarspremie en de bonus. Het lijkt erop dat weinig werknemers weten dat hun koopkracht kan stijgen via een cafetariaplan. Communicatie is dan ook een cruciale factor in de succesvolle implementatie van een cafetariaplan én laat medewerkers toe om een geïnformeerde keuze te maken.
Zo is de eindejaarspremie erg populair: 93 procent van de Belgische werknemers vindt dat een aantrekkelijk loonvoordeel, terwijl de eindejaarspremie vrij zwaar belast wordt. Amper 30 procent van de Belgische werknemers wil zijn eindejaarspremie inruilen voor een ander voordeel. Afhankelijk van afspraken op sector- en ondernemingsniveau, kan de eindejaarspremie omgezet worden naar andere voordelen (bijvoorbeeld verlof, fiets, device), die vaak minder belast worden. Hetzelfde verhaal tref je trouwens ook aan bij de bonussen. Andermaal blijkt een duidelijke communicatie broodnodig …

■ De auteur, Karine De Clerck, is Project Consultant bij Securex. Zij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen