< Terug naar overzicht

Leiderschap in een post-coronawereld

Nadat we in HR Square 199 ingingen op enkele van de voornaamste uitdagingen bij de heropstart na de lockdown, leggen we ditmaal de nadruk op een andere belangrijke component binnen HR: leiderschap. Welke blijvende veranderingen zal leiderschap ondergaan na deze buitengewone coronaperiode?

De definitie zelf van goed leiderschap staat ter discussie. Er is een duidelijke beweging naar een meer teamgerichte benadering van besluitvorming, waarbij leiders ook verantwoording afleggen aan de medewerkers waaraan ze leiding geven. Geen wonder dat bij meer dan negentig procent van de Top Employers wereldwijd de beoordeling van leiders door werknemers een belangrijk onderdeel is van hun ontwikkeling.

Dichtbij het team

Heel wat Top Employers gebruikten een transparante benadering van leiderschap om werknemers tijdens de pandemie gemotiveerd en betrokken te houden. De voorbije periode leerde dat vele organisaties probeerden om hun managers aan te moedigen om zeer nauw in (virtueel) contact te blijven met hun teams, waarbij de hoop is dat dergelijke praktijken niet zullen verdwijnen. Het is meer dan wenselijk dat bedrijven en hun leiders zich transparanter opstellen naar de medewerker en meer zullen openstaan voor een directe dialoog.

Steven Van Raemdonck (Top Employers Institute)
“De pandemie heeft duidelijk aangetoond dat er een behoefte is aan leiders die een omgeving van vertrouwen creëren.”

Voeling houden

De noodzaak om voeling te houden met de werknemerspopulatie is nog nooit zo groot geweest als vandaag. Regelmatige pulse checks van wat leeft onder de medewerkers stonden ook voor corona al relatief hoog aangeschreven bij de Top Employers, want 37 procent van de Belgische gecertificeerde bedrijven voerde deze vorm van meting al consequent uit, bovenop de meestal jaarlijkse bevraging rond engagement. Het is evident dat in de naweeën van deze crisis die praktijk niet inboet aan belang, zeker zolang thuiswerk (deels) verplicht blijft.

Authentieke communicatie

Bij veel Top Employers merken we een toename van de interne communicatie. Leiders zijn meer dan voorheen bereid om te communiceren via regelmatige briefings, bij voorkeur op een authentieke en persoonlijke manier. Teams hebben hun dagelijkse communicatieniveaus verhoogd, niet alleen rond het werk, maar ook rond hoe ze zich tijdens de lockdown voelden.

Leiders en teams die de voorbije periode een andere communicatiestijl hebben omarmd, zullen de vruchten plukken in de vorm van verhoogde betrokkenheid van de medewerkers. De grote uitdaging is nu om deze vorm van communicatie naar een duurzame norm om te zetten.

Mentale gezondheid

Nu heel wat medewerkers stilaan naar kantoor terugkeren, is er veel aandacht bij heel wat bedrijven voor de mentale gezondheid. Logisch, na een stevige lockdown waarin velen tot aan hun limieten zijn moeten gaan, niet in het minst door de soms moeilijke combinatie van werk en privé. Extra corona-verlofdagen om werk en privé beter in evenwicht te houden zijn een mooi voorbeeld, net zoals meeting free Fridays die voor extra mentale rust zorgen.

Conclusie

De pandemie heeft de behoefte aan leiders aangetoond die, dankzij een transparantere, collectieve en positievere stijl van leiderschap, een omgeving van vertrouwen voor werknemers creëren. Leiders hebben hun inspanningen exponentieel vergroot om de betrokkenheid en bijdrage van werknemers in de nieuwe werkcontext te erkennen. Successen worden meer gevierd, men luistert beter en toont meer empathie, en werknemers hebben meer dan voorheen het recht om hun persoonlijke gevoelens te uiten in een voor iedereen moeilijke situatie.
Als de huidige pandemie voorbij is, kunnen we enkel hopen we dat dit positieve gedrag behouden zal blijven, versterkt door inspirerende leiders over de hele wereld.

De auteur, Steven Van Raemdonck, is Country Manager bij Top Employers België. Hij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen