< Terug naar overzicht

Leidinggeven in onzekere tijden

Belgische organisaties hebben in de coronacrisis veel oog voor het welzijn van hun personeel. Toch blijft onze angst en de werkdruk hoog in deze crisis en dat vergt inspanningen van ons allemaal. Wat kunnen leidinggevenden doen om angst en onzekerheid bij hun werknemers weg te nemen?

Nu de tweede coronagolf zich volop manifesteert, blijven werkgevers en werknemers met veel vragen zitten. Komt er een nieuwe lockdown, lokaal of nationaal? Wat als er een derde en een vierde coronapiek komt? Ook de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis laten zich steeds meer voelen. De toekomst ziet er hoogst onzeker uit. Uit onze coronastudie in samenwerking met KU Leuven blijkt dat bijna de helft van de werkende Belgen met angsten en depressieve gevoelens kampt. Bijna een op de twee heeft het gevoel voortdurend onder druk te staan.

Open communicatie

Leidinggevenden kunnen veel doen om ervoor te zorgen dat hun werknemers zich in deze bizarre tijden beter in hun vel voelen. Ons onderzoek toont het belang van een goede en open communicatie van de leidinggevende. Ruim de helft van de werknemers (57%) vindt dat hun directe leidinggevende tijdig, duidelijk en eerlijk communiceert over de te volgen procedures tijdens de coronacrisis. Driekwart van hen ervaart een hoge jobtevredenheid. Van de werknemers die vinden dat hun leidinggevende te weinig communiceert, is amper de helft tevreden met zijn job.

Lode Godderis (IDEWE)
Het kan helpen om te accepteren dat we nog een tijdje in onzekerheid zullen leven. Anderzijds kan angst ook verminderd worden door te focussen op de zaken waar we wel een impact op hebben.”
© GF

Ook de sociale steun die werknemers ervaren van directe leidinggevenden is bepalend voor de jobtevredenheid. Voor twee op de drie is dat het geval, zo blijkt uit de studie. Indien nodig kunnen zij hun directe baas om hulp vragen en voelen ze zich door hem gewaardeerd. Driekwart van deze groep is tevreden met hun job, tegenover slechts 44 procent van de werknemers die weinig sociale steun ervaren.

Kader creëren

Een toekomstgerichte blik helpt ook om onzekerheid en angst te reduceren. Het kan helpen om te accepteren dat we nog een tijdje in onzekerheid zullen leven. Anderzijds kan angst ook verminderd worden door te focussen op de zaken waar we wel een impact op hebben. Bepaal daarom met je team wat in deze periode wel goed gaat en zet daarop in. Wat wil je behouden? Wat gooien we overboord?

Zowel de overheid als organisaties hebben de neiging om – vooral in onzekere tijden – regels op te stellen. Die zijn evenwel alleen zinvol als de toekomst relatief voorspelbaar is. Vandaag worden regels echter vaak ingehaald door de realiteit waardoor ze amper houvast bieden. Het is veel beter om een kader te creëren en doelen af te spreken en die continu op te volgen en indien nodig bij te sturen.

Grip krijgen

Begetijden, een combinatie van begeleiden en tijd en ruimte geven. Werknemers moeten begeleid en opgeleid worden om hun (nieuwe) taken op te kunnen nemen. Maar daarvoor moeten werknemers voldoende tijd en ruimte krijgen. Werknemers verschillen in noden en behoeften. Ze hebben tijd nodig om grip te krijgen op de veranderingen en te aanvaarden. Daarom is het belangrijk om niet sneller te gaan dan de werknemers aankunnen.

Inspraak is daarbij belangrijk. Weerstand tegen veranderingen is menselijk en geen teken van onwil of gebrek aan loyaliteit, maar vaak een uiting van bezorgdheid of onduidelijkheid. Een veilige en een gezonde werkomgeving helpt om mentale gezondheidsklachten bij werknemers te voorkomen. Het is daarom belangrijk voor organisaties om werknemers te betrekken bij het uitwerken van veiligheidsmaatregelen op het werk. Bespreek samen met je werknemers wat je kunt doen om de business opnieuw goed te laten draaien en tegelijk rekening te houden met hun gezondheid.


De auteur, Lode Godderis, is Directeur Kennis, Informatie en Research bij IDEWE. Hij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen