< Terug naar overzicht

Leren en ontwikkeling: een permanent gespreksthema

Het is oud nieuws dat we met zijn allen levenslang zullen moeten leren. De magische woorden voor de bedrijven die gecertificeerd werden als Top Employer, zijn hierbij ‘communicatie’ en ‘transparantie’. Hoe interpreteren bedrijven die hun medewerkers als belangrijkste asset beschouwen deze twee termen inhoudelijk? Toelichting bij enkele trends.

Te midden van de pletwals aan veranderingen moeten bedrijven open en eerlijk zijn tegenover hun mensen over het feit dat ieders baan er over vijf jaar wellicht compleet anders zal uitzien. Permanente competentie-ontwikkeling is nodig. De dagen van het verticale carrièrepad, de baan voor het leven, zijn voorbij. Geen makkelijk bericht om te delen. Maar wel een noodzaak, liever vandaag dan morgen.

Deze veranderingen zijn ingrijpend voor iedereen op de werkvloer, zij het met nuances. Werknemers die met name betrokken zijn bij het gewone, routinematige werk lopen het grootste risico. Aangezien elke robot gemiddeld 1,6 fabrieksarbeiders vervangt, is bijscholing inmiddels een sociale noodzaak geworden voor arbeidersorganisaties. Ten voordele van het individu zelf, dat spreekt, maar ook voor het bedrijf. Als werknemers niet worden ondersteund in hun ontwikkeling, zou dit grote schade kunnen toebrengen aan de employer brand van het bedrijf.

 

Steven Van Raemdonck (Top Employers)
“Leren is nu een meer door de medewerker gestuurd proces, met technologie die werknemers altijd en overal toegang biedt tot leren.”
© GF

Permanent gespreksthema

Hoewel de gecertificeerde ondernemingen ernaar streven eerlijk te zijn met hun medewerkers over hoe wijzigingen in de strategie de personeelsbehoeften beïnvloeden, is de realiteit dat algemene communicatie daarover niet voldoende is. Werknemers hebben behoefte aan duidelijkheid van hun werkgever over de gevolgen van de veranderende context voor hen als individu. In het bijzonder welke vaardigheden nodig zijn om zich voor te bereiden op de toekomst en hoe men die kan verwerven, is daarbij primordiaal. Top Employers reageren door ontwikkeling van de medewerker tot een voortdurend thema van gesprek tussen medewerker en manager te maken.

Met de veranderende zakelijke omgeving die nieuwe soorten vaardigheden vereist, ontstaan wereldwijd nieuwe leermethoden bij Top Employers. Leren is nu een meer door de medewerker gestuurd proces, met technologie die werknemers altijd en overal toegang biedt tot leren. Om bijvoorbeeld technische vaardigheden aan te leren, wordt de vroegere classroom training sterk aangevuld met on the job training. Ondersteuning door collega's, mentorschap en jobrotatie zijn cruciale hulpmiddelen bij deze inspanning geworden.

Sociaal Leren

Niet nieuw, maar zeer relevant voor het verrijken van de loopbaan van de medewerker, is sociaal leren. Leren van mekaar is van alle tijden, maar krijgt vandaag een extra dimensie door de gewijzigde context en met de hulp van technologie. Teams worden aangemoedigd om van elkaar te leren en sneller kennis uit te wisselen via interne sociale netwerken, in real time en just in time om een grotere efficiëntie en kennisbehoud te waarborgen. Bedrijven die dit echt ter harte nemen, gaan hiermee proactief aan de slag. Een grote meerderheid van Top Employers heeft sociaal leren tot een belangrijk onderdeel van haar leerfilosofie gemaakt met initiatieven zoals communities of practice en wiki’s om een ondersteunende infrastructuur te creëren voor mensen om van hun collega's te leren.

 

“Leren van mekaar is van alle tijden, maar krijgt vandaag een extra dimensie.”

 

Transparantie is een beslissend ingrediënt bij het vormgeven van een positieve werknemerservaring. Managers fungeren als loopbaancoach, en kunnen hun teamleden helpen om beslissingen te nemen over hun loopbaanontwikkeling door hen beter te informeren. Over de wijzigende bedrijfscontext, bijvoorbeeld, over potentiële bedreigingen voor hun beroep maar ook over de vaardigheden en competenties die ze nodig zullen hebben om in de toekomst te slagen. De manager hoeft daarbij niet per sé alles voor te kauwen. Immers, het blijft de medewerker zelf die uiteindelijk actie moet ondernemen.

De auteur, Steven Van Raemdonck, is Country Manager bij Top Employers. Hij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen